Klimaet og samfundet - COP21 | Rapport | Naturgeografi B

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 10
  • 4
  • 1183
  • PDF

Klimaet og samfundet - COP21 | Rapport | Naturgeografi B

Rapport i Naturgeografi B, som indeholder undersøgelser omhandlende COP21 mødet i Paris. Der redegøres for mødets resultater og herudover bliver der undersøgt nogle forskellige landes INDC'er. Afslutningsvis diskuteres det, om hvorvidt resultaterne ved COP21 kan forhindre alvorlige klimakatastrofer i fremtiden.

Indhold

Vejen op til COP21
Resultaterne ved COP21
INDC (Intended National Determined Contribution)
I hvilket omfang kan resultaterne af COP21 forhindre alvorlige klima og miljø katestrofer i fremtiden?
Kilder

Uddrag

Vejen op til COP21
Den 12. december 2015 kom en ny klimaaftale på plads, under klimatopmødet i Paris. Dette var en yderst vital aftale, da man igennem et stykke tid, har været sat under kritik.
Vigtigheden af aftalen blev også understreget før klimatopmødet i Paris: Der skulle komme en aftale på plads. Men hvorfor var denne konference så vigtig?
De fleste ved at vi mennesker udleder for store mængder af drivhusgasser som metan og ikke mindst CO2. Dette har fået, og vil i fremtiden få, store problemer for klodens befolkning. Det er, ifølge eksperter, næsten 100% sikkert at temperaturen i fremtiden vil stige mellem 3,7 og 4,8 grader. Dét landene til COP21-konferencen skulle blive enige om, var at finde en løsning på hvordan vi undgår, at jordens gennemsnitstemperatur kommer til at stige med mere end 2 grader.
COP-konferencerne har eksisteret siden 1995, hvor det første møde blev afholdt i Berlin. Her fik man dog ikke nogen aftale. Det gjorde man til gengæld under topmødet i Kyoto, hvor landene indgik en aftale: Kyoto-aftalen. Aftalen gik ud på, at de lande der blev enige, forpligtigede sig til at reducere udledningen af drivhusgasser, men aftalen gik ikke som planlagt, og klodens situation blev forværret. Som sagt har landene ikke fået en aftale på plads siden 1997 i Kyoto, så derfor var ... Køb adgang for at læse mere

Klimaet og samfundet - COP21 | Rapport | Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.