Klima- og plantebælter og dyrkningsmuligheder | Naturgeografi C

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 10
  • 3
  • 1153
  • PDF

Rapport: Klima- og plantebælter og dyrkningsmuligheder | Naturgeografi C

Rapporten undersøger klima, plantebælter og dyrkningsmuligheder. Vi redegør for en række hydrotermfigurer og placerer dem i et klima- og og plantebælte.

Opgaven besvarer også spørgsmålet: "Hvilke konsekvenser vil dyrkningsmulighederne få af klimaforandringerne, i de forskellige klimabælter?"

Lærers kommentar

God, flot og grundig besvarelse. Seriøst arbejde med tekstbilagene også. Reflekter en smule mere over problemstillingen i sp 4.

Indhold

Hydrotermfigur 1:
Hydrotermfigur 2:
Hydrotermfigur 3:
Hydrotermfigur 4:
Hydrotermfigur 5:
Dyrknings muligheder i de forskellige klimabælter:
Hvilke konsekvenser vil dyrkningsmulighederne få af klimaforandringerne, i de forskellige klimabælter?

Uddrag

Hydrotermfigur 1: På den første figur er der tale om en Hydrotermfigur over et tropisk område med regnskov. Det kan vi se ved, at der alle måneder er over 16 grader og ingen frost.

Der er helårsregn med kort tørtid og temperatur mellem 25 – 27 grader hele året, hvilket fortæller os, at plantebæltet er regnskov. Hydrotermfiguren er nok fra et område omkring Brasilien, byen Manaus kunne det godt være.

På grund af den lige temperatur hele året, er det et sted omkring ækvator og fordi at Regnskov er meget udbredt i Brasilien... Køb adgang for at læse mere

Klima- og plantebælter og dyrkningsmuligheder | Naturgeografi C

[1]
Bedømmelser
  • 17-06-2018
    Den er ikke brugbar