Kirchhoffs 1. lov - Kort Rapport i Fysik B

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • Ingen givet
 • 3
 • 442
 • PDF

Kirchhoffs 1. lov - Kort Rapport i Fysik B

Vi viser meget kort, hvordan man efterviser Kirchhoffs 1. lov om knudepunkter: "Summen af strømme, der løber mod et knudepunkt, er lig med summen af strømme, der løber fra knudepunktet".

Vi efterviser Kirchhoffs 1. lov i en parallelforbindelse.

Studienets kommentar

Ok rapport. Det er et meget simpelt forsøg, og det er derfor naturligt, at teoriafsnittet ikke fylder så meget. Man kunne dog godt have introduceret begrebet "erstatningsresistans" i teorien, idet man bruger det i databehandlingen.
Afsnittet om fejlkilder kunne godt udbygges. Man kunne blandt andet vise, i hvilken retning ledningers resistans vil påvirke forsøget.

Indhold

Formål
Apparat- og komponentliste
Opstilling
Udførelse
Data
Databehandling
Afvigelse
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Apparat- og komponentliste:
En 5 V-spændingskilde,
Et multimeter METEX 3800 og
Print med tre resistorer.

Udførelse:
Først målte vi resistanserne R1 – R3 og spændingen U, og noterede resultaterne under ”Data”.
Så forbandt vi spændingskilde og resistorer som vist på figuren under ”Opstilling”. Til sidst brugte vi multimeteret som amperemeter og målte både delstrømmene og hovedstrømmen... Køb adgang for at læse mere

Kirchhoffs 1. lov - Kort Rapport i Fysik B

[3]
Bedømmelser
 • 22-04-2003
  Sådan, lige hvad jeg havde brug for
 • 13-11-2007
  Super fin
 • 18-10-2003
  rigtig god