Kinematik | Fysik B

  • HTX 1. år
  • Fysik B
  • 12
  • 4
  • 164
  • PDF

Kinematik | Fysik B

Opgaver om kinematik i Fysik B:

Opgave 10.1: En cyklist kører med konstant hastighed strækningen 35 km på 2 timer og 10 min. Find cyklistens hastighed i m/s og KM/h. Hvor langt er cyklisten nået efter 35 min.?

Opgave 10.2: En bil ruller med konstant acceleration ned ad en bakke. Accelerationen er 0,85 m/s2 i de første 18 sekunder efter, at bilen er sat i gang. Hvad er bilens hastighed efter 18 sekunder? Hvor lang er den strækning, bilen har kørt efter de 18 sekunder?

Opgave 10.3: En bil har begyndelseshastigheden 15 m/s. Bilen bremser med konstant acceleration. Accelerationen har størrelsen 1,8 m/s2, indtil bilen stopper. Hvor lang tid går der, inden bilen stopper? Hvor langt har bilen bevæget sig i dette tidsrum?

Opgave 10.4: En bil har begyndelseshastigheden 78 km/h. Efter at have tilbagelagt en strækning på 345 m, er bilens hastighed faldet til 45 km/h. Bilens acceleration er konstant på strækningen. Find bilens acceleration . Hvor lang tid har det taget bilen at tilbagelægge den pågældende strækning?

Kinematik | Fysik B

[1]
Bedømmelser
  • 20-02-2016
    Så uforståeligt..har lige spildt et download.....