Kinderarmut - Tysk fortsættersprog A - Eksamen 20. august 2010 - HHX

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HHX 3. år
  • Tysk fortsætter A
  • 12
  • 4
  • 1472
  • PDF

Eksempelbesvarelse, Handelsbrev, Resume: Kinderarmut - Tysk fortsættersprog A - Eksamen 20. august 2010 - HHX

Denne opgave er Studienets egen besvarelse af eksamenssættet "Kinderarmut" i Tysk fortsættersprog A på HHX fra den 20. august 2010. Hovedtemaet i dette eksamenssæt er børn som lever i fattigdom.

I opgave 1 giver vi et eksemplarisk bud på sammenfatningen af artiklen "Kinderarmut" af Simone Scheufler udgivet i Focus-Schule i 2009. I opgave 2 har vi både skrevet et emnerelevant læserbrev og en kommentar til emnet. I opgave 3 har vi formuleret et handelsbrev, hvor vi beklager den mangelfulde leverering, afgiver et begrundet tilbud og besvarer de stillede spørgsmål.

Har du brug for yderligere vejledning til egen opgave, anbefaler vi dig at læse vores vejledning til skriftlig eksamen i Tysk fortsættersprog A på HHX.

Opgaver
"Kinderarmut" indeholder følgende opgaver:

Opgave 1
Forældreorganisationen Skole og Samfund har til det kommende temanummer af deres
tidsskrift valgt emnet: ”Fattigdom og uddannelse”. Man vil i denne sammenhæng forsøge
at sammenligne danske forhold med forholdene i andre EU-lande. Dit ansvarsområde er
Tyskland, og du har læst artiklen ”Kinderarmut”.
Skriv på dansk en sammenfatning af artiklen, idet du gør rede for, hvorfor
forældrenes sociale situation har så store uddannelses- og udviklingsmæssige
konsekvenser for tyske børn. Giv endvidere eksempler på, hvad der bliver gjort
for at afhjælpe situationen.

Opgave 2
Besvar enten opgave 2.a eller 2.b.
2.a. Skriv på tysk et læserbrev til magasinet Focus-Schule, hvori du giver udtryk
for din holdning til tyske børns situation i socialt belastede familier og
kommenterer, hvorvidt penge betyder alt for en god opvækst.

Schreiben Sie uns:
FOCUS Magazin Verlag GmbH
Postfach 290
77649 Offenburg
Bei Zuschriften bitten wir um Angabe Ihrer Postadresse.

2.b. Skriv på tysk dine kommentarer til tekstens emne ud fra følgende oplæg:
Der Arbeitsmarkt ändert sich beständig mit immer größeren Ausbildungsansprüchen.
Industriebetriebe mit ungelernter Arbeitskraft verschwinden. Diese
Arbeitsplätze werden z.B. durch Arbeitsplätze in dem Servicesektor und durch
wissensbasierte Arbeitsplätze ersetzt.
Welche Probleme siehst du in diesem Zusammenhang für junge Leute, die aus
bildungsfernen Haushalten kommen?
Was kannst du persönlich tun, damit du die richtigen Qualifikationen für diesen
geänderten Arbeitsmarkt erzielst?

Opgave 3
Du er ansat i virsomheden Arnulf Betzold GmbH og har modtaget et brev, som din chef
Ulrich Betzold har bedt dig besvare.
Skriv på tysk et brev til Arche-Schule, hvori du beklager den mangelfulde
levering, som skyldes travlhed i forsendelsesafdelingen, afgiver et begrundet
tilbud efter eget valg og besvarer de stillede spørgsmål.

Kinderarmut - Tysk fortsættersprog A - Eksamen 20. august 2010 - HHX

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.