Kinas fødevareproduktion | Rapport | Naturgeografi B

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 12
  • 9
  • 2714
  • PDF

Kinas fødevareproduktion | Rapport | Naturgeografi B

Rapport i Naturgeografi B, som undersøger fødevareproduktionen i Kina, herunder produktionen af korn (ris, hvede og majs) og kød (svin, kylling og okse) og sammenligner den med verdensproduktionen. Desuden diskuteres Kinas selvforsyningsgrad.

Indhold

1. Undersøg fødevareproduktionen i Kina - herunder produktionen af korn (ris, hvede og majs) og kød (svin, kylling og okse). Sammenlign med verdensproduktionen.
2. Beregn/diskuter/vurder Kinas evne til at brødføde sig selv.

Uddrag

Figur 2 viser til sammenhængen mellem dyrkbar jord, mu, pr. indbygger og korn, kg, pr. ind-bygger. Dyrkbar jord pr. indbygger er fladet fra 2,7 i 1950 til 1,4 2007, hvilket belyser at den kinesiske befolkning er vokset og dermed er dyrkbar jord pr. indbygger blevet mindre. Sam-tidig ses et dyk i korn pr. indbygger i 1960, hvilket skyldes fødevarekrisen under Maos styre. I 1978 ses en stigning i korn pr. indbygger, hvilket skyldes landbrug reformerne i 1978. Altså er dyrkbar land pr. indbygger faldet, mens korn pr. indbygger er steget, hvilket indikerer at ...

I Kina bliver der dyrket en ris afgrøder, hvor der er høst en gang om året, og en ris afgrøder, som giver høst to gange om året. På figur 6 og figur 7 ses de områder, hvor ris afgrøderne dyrkes. Ud fra kortene ses en tydelig tendens i den sydøstlige del af Kina både for afgrøder som giver høst en og to gange om året. Dog forekommer en mindre område i det nordøstlige Kina med afgrøder, som giver høst en gang om året. I den sydøstlige del af Kina er ...

Kinas majsproduktion pr. år målt i 1000 MT ses af figur 9, hvor det ses en tydelig tendens til øget majsproduktion gennem årene. Majsproduktionens primære funktion er foder til svin-deproduktionen, dog bruges majsproduktionen også til at føde for befolkningen. Fra 1960 til 2015 ses en tydelig vækst indenfor majsproduktionen, hvor stigningen især i 2003 var stor. Mellem figur 3 og figur 9 ses en tendens i 2003 til at ...

Et andet vigtig kornsort i Kina er hvede. Kina er verdens største hvedeproduktion og for-brug, hvor største delen af produktionen bruges til føde til befolkning, men også en lille del bliver brugt til foder og industriel formål. Altså er hvede og ris vigtig i forhold til Kinas fø-de.
Figur 13 viser Kinas hvedeproduktion i 1000 MT fra 1960 til 2015. Figur 13 giver et billede på hvordan Kinas hvedeproduktion gennem de sidste 55 år har ...

Kinas største animalske produktion er svinekødet, hvis vigtigste funktion er at brødføde be-folkningen. Svindekødet bliver anvendt som føde for den kinesiske befolkning. Som det ses af figur 17 er Kinas forbrug indenfor svindekød steget fra lidt over 20 mio. tons til under 50 mio. tons på 15 år, altså en stigning på omkring... Køb adgang for at læse mere

Kinas fødevareproduktion | Rapport | Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.