Kina under Mao | Noter

  • HF 2. år
  • Historie B
  • Ingen givet
  • 2
  • 945
  • PDF

Kina under Mao | Noter

Denne opgave indeholder noter om Kina under Mao Zedongs ledelse fra 1935-1978. Herunder definition af maoisme, kulturrevolutionen og Deng Xiaopeng.

Indhold

Maoisme
Maos fremtidsvision
Genopbygningen
Kina og omverden
Det store spring fremad
Den store katastrofe
Deng Xiaopeng fører genoprettelsespolitik
Kulturevolutionen

Uddrag

MAOS FREMTIDSVISION:
- Der skulle etableres et nyt demokrati, hvor kommunistpartiet sammen med fire klasser(arbejdere,
bønder, middelklasse og kapitalister) skulle skabe det nye socialistiske samfund.
- Alle skulle have mulighed for at få indflydelse.
- De der modsatte sig skulle overbevises.
- Økonomisk var målet at produktionsmidlerne skulle ejes kollektivt.
- ↑ Staten skulle eje fabrikker, jord, husdyr, maskiner osv.
- Kollektiviseringen skulle dog ske frivilligt.
- Maos budskab: at folkets demokratiske diktatur var almindelige menneskers garanti for herefter at
undgå politisk og økonomisk undertrykkelse.
- Kina får Sovjetunionen som international samarbejdspartner... Køb adgang for at læse mere

Kina under Mao | Noter

[1]
Bedømmelser
  • 16-04-2017
    sikke noegt lort. Det er uoverskueligt og der mangler flere årstal