Kina og mulighed for demokrati | SRP

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 28
  • 7314
  • PDF

Kina og mulighed for demokrati | SRP

Her er et Studieretningsprojekt (SRP), som er skrevet i fagene Historie A og Samfundsfag A. Opgaven handler om Kinas politiske udvikling, herunder kommer den ind på de væsentligste forskelle imellem Mao Zedongs og Deng Xiaopings førte politik. Massakren på Den Himmelske Fredsplads og FN's Menneskerettighedserklæring inddrages. Det diskuteres om det er muligt, at Kina kan udvikles til et demokrati.

Opgaveformulering

1. Gør rede for den politiske udvikling i Kina siden 1949.
2. Undersøg udviklingen i forholdet mellem stat og individ.
3. Diskuter mulighederne for udvikling af demokrati i Kina. Her inddrages samfundsfaglig teori om demokrati.

Lærers kommentar

En flot opgave - med en god rød tråd igennem.

Elevens kommentar

Robert A. Dahl kunne have været relevant at inddrage.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1.0 Indledning
2.0 Den politiske udvikling i Kina siden 1949
2.1 Mao Zedong og grundlæggelsen af Folkerepublikken
2.2 Deng Xiaopings økonomiske reformer
2.3 Krav om demokrati
2.4 Den politiske linje i nutidens Kina
3.0 Udviklingen i forholdet mellem stat og individ
3.1 Den femte Modernisering
3.2 Statens håndtering af Massakren på Den Himmelske Fredsplads
3.3 Massakren som fortsat tabu
3.4 Menneskerettigheder i Kina
3.5 Delkonklusion
4.0 Mulighederne for udvikling af demokrati i Kina
4.1 Den økonomiske liberalisering
4.2 Francis Fukuyama og den kinesiske kultur
4.3 Medborgerskab
4.4 Fremtidsudsigterne for demokrati i Kina
4.4 Delkonklusion
5.0 Konklusion
6.0 Litteraturliste
7.0 Bilag

Uddrag

Kina er inden for de seneste årtier blevet centrum for hele verdens opmærksomhed. Dette skyldes ikke mindst Deng Xiaopings økonomiske reformer, som siden bruddet med Mao Zedongs planøkonomi i 1979, har skabt massive forandringer i det kinesiske samfund. Landet er på blot 30 år, gået fra at have nul vækst, til i dag at være en af verdens største økonomier. Således har den kinesiske regering formået at forhøje levestandarden og ligeledes givet den enkelte kineser mere frihed til at skabe egen fremtid. Alligevel sættes der i flere sammenhænge spørgsmålstegn ved landets autoritære styre, hvortil der kommer et markant fokus på den store ulighed, korruption og menneskerettighedskrænkelse, der hersker i landet. Jeg vil derfor igennem min opgave forsøge at redegøre for den politiske udvikling i Kina siden 1949 og herunder komme ind på de væsentligste forskelle imellem Mao Zedongs og Deng Xiaopings førte politik, som senere har dannet grundlag for det Kina vi kender i dag. I forlængelse heraf ønsker jeg at undersøge udviklingen i forholdet mellem stat og individ, med Massakren på Den Himmelske Fredsplads og FN's Menneskerettighedserklæring som mine to cases. Endeligt vil jeg diskutere mulighederne for udvikling af demokrati i Kina, med henblik på at inddrage samfundsteoretikere som Francis Fukuyama og T.H. Marshall.

For at kunne forstå arven og ligeledes hvilke markante brud der har fundet sted inden for kinesisk politik igennem de sidste 60 år, er det nødvendigt at få et indgående kendskab til det kommunistiske Kina som Mao skabte, da han kom til magten i 1949. Der vil i denne sammenhæng være særlig fokus på den politiske linje under Deng Xiaoping fra 1979-1989, som siden hen har haft stor betydning for det Kina vi kender i dag... Køb adgang for at læse mere

Kina og mulighed for demokrati | SRP

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.