Kemiske bindinger | Kemi B

  • STX 1.g
  • Kemi B
  • 10
  • 4
  • 895
  • PDF

Rapport: Kemiske bindinger | Kemi B

Denne opgave er en forsøgsrapport i Kemi B om kemiske bindinger.

Formålet med forsøget er at finde ud af, hvor stor en forskel i elektronnegativitet der er nok for at der kan dannes ioner.

Lærers kommentar

Udmærket rapport, der kommer godt rundt om emnet.

Uddrag

Teori:
Elektronnegativitet som også betegnes som EN bruger man som et mål for de respektive ato-mers evne til at tiltrække elektroner til sig., når de indgår i en kemisk forbindelse. Der er be-stemt en talværdi for EN hvori skalaens mindste talværdi er 0,7 og den højeste er 4. Jo højere talværdi des større evne har atomet til at tiltrække elektroner til sig. Jo mindre talværdi des ringere evne har atomet til at tiltrække elektroner. Derved er der bestemt en given elektronnegativitet for hvert atom, og dette skal vi bruge til vores forsøg. Derudover kan vi også bruge EN-Talværdierne til at forudsige om elektronparbindingen er polær eller upolær. Desuden forstås EN-værdien ved, at jo større forskellen er mere polært er det. Teorien bestemmer, at når elektronegativiteten er højere end 1,8 er det ionisk, og hvis det er under 1,8 er det en kovalent binding, som også kaldes elektronparbinding. Hvis elektronnegativiteten er imellem 0,5-1,8 er bindingen polær og når bindingen er under 0,5 er den upolær. Polariteten er også skematiseret nedenunder... Køb adgang for at læse mere

Kemiske bindinger | Kemi B

[1]
Bedømmelser
  • 02-02-2016
    ghfghfhfghfghfghfghfhfgh