Katastrofer: Hungersnød i Etiopien | AT Synopsis

  • STX 2.g
  • AT (Naturgeografi C, Engelsk A)
  • Godkendt
  • 7
  • 1298
  • PDF

Katastrofer: Hungersnød i Etiopien | AT Synopsis

AT Synopsis om katastrofer og med fokus på hungersnød i Etiopien.

Problemformulering

Hvorledes prøver hjælpeorganisationer at bekæmpe hungersnød i Etiopien?

Problemstillinger:
1. Hvilke klimatiske forhold havde betydning for hungersnøden i Etiopien i 1984?
2. Hvordan har hjælpeorganisationerne udviklet deres strategier siden 1984?
3. Hvad gør man for at forhindre lignende situationer i fremtiden?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Forklaring af artikler
Delkonklusion
Metode- og materialeafsnit
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
En katastrofe er noget som kan ramme os alle - en begivenhed som kommer uventet, og medbringer død såvel som ødelæggelse.
I vores fremlæggelse vil vi komme omkring den katastrofale hungersnød i Etiopien, i 1984, hvor millioner af mennesker døde under tragiske forhold.
...
Problemstillinger:
1. Hvilke klimatiske forhold havde betydning for hungersnøden i Etiopien i 1984?
• Sahel-landene; ækvator
• ITK-zonen; intertropiske konvergenszone → nedbør i sommerperioden (350 millimeter) → lokaliseret
• Jorden i Sahel er svær at dyrke; hverken frodig eller næringsrig
• Etiopien ligger sydpå i Sahel → svært ved at få nedbør
...
Forklaring af anden artikel:
Layout:
- Rubrik
- Underrubrik
- To brødtekster, inddelt af en mellemrubrik
- Ingen byline: skrevet af World Vision
- To billeder, med brødtekst som supplement (ingen billedtekst)
...
Delkonklusion:
Ud fra analyserne kan vi konkludere at der spilles på lidt andre instrumenter, i form af opnåelse af penge og donationer.
Den første artikel, hvilken er samtidig med katastrofen, lægger meget vægt på logos ladede ord, og fremstiller det meget informativt, hvilket i høj grad skaffede en masse gode midlertidige løsninger, som kunne hjælpe alle de ramte i øjeblikket.
...
Metode -og materiale afsnit:
I opgaven benytter vi os gennemgående af den hermeneutiske metode, således at vi havde en vis forforståelse for emnet, hvorefter vi supplerede denne viden ved at læse, og sådan blev informeret samt fik en ny viden. Dette kørte på sin vis i ring, da vi kontinuerligt fik ny viden, og byggede oven på den nye forståelse vi havde.
Vi benyttede os også af den naturvidenskabelige metode, hvilket er en metode som ikke bruges i forbindelse med at finde sandheden, men derimod til at angive sandsynligheder for sammenhænge i naturen.
...
Perspektivering:
Vi har i AT6, med emnet katastrofer, haft om hungersnød i Etiopien, og vil i forbindelse med dette, perspektivere til AT4, immigration, hvor push og pull faktorer var en del af oplægget.
... Køb adgang for at læse mere

Katastrofer: Hungersnød i Etiopien | AT Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.