Kapitel 27 og 28 i IØ A af Henrik Kureer

 • HHX 2. år
 • International Økonomi A
 • 10
 • 23
 • 5330
 • PDF

Kapitel 27 og 28 i IØ A af Henrik Kureer

Her finder du besvarelser af opgaver til kapitel 27 og 28 i IØ A:

Opgave 27.4 om Kina syndromet
Opgave 27.6 om Frihandel eller protektionisme
Opgave 27.9 om Toldsatser
Opgave 27.11 om Miljøprotektionisme
Opgave 28.2 om EFTA
Opgave 28.5 om Tvistbilæggelsesorganet
Opgave 28.7 om IMF – an update

International Økonomi A1 er skrevet af Henrik Kureer.

Lærers kommentar

Rigtig fin besvarelse :-)

Studienets kommentar

En udmærket besvarelse. Kvaliteten er højst i de første par opgaver, men bliver derefter noget dårligere. Specielt besvarelserne af 28.2 og 28.7 er ikke så gode. Fx er EFTA næppe en særligt vigtig organisation og stemmefordelingen i IMF er ikke givet efter, at alle skal have indflydelse. Den er givet efter, hvor mange penge, man har smidt i IMF's pengetank.

Indhold

1. Opgave 27.4 – Kina syndromet Side
a) Hvilken slags told anvender EU i dette tilfælde, og hvad er baggrunden for at
lægge told på kinesisk stål? 4
b) Hvilke andre typer af handelshindringer kunne EU tage i brug? 4
c) Hvad menes der med, at EU selv kritiserer USA for protektionisme? 5
d) Hvad mener Zengwei med sin bemærkning om, at det er umuligt
at klare sig selv i en globaliseret verden? 5
e) Tilhængere af frihandel vil sige, at en sådan straftold i virkeligheden
straffer de europæiske virksomheder. Hvordan kan der argumenteres
for dette? 5

2. Opgave 27.6 - Frihandel eller protektionisme.
a) Hvilke problemer kan der være forbundet med at specialisere sig i
kaffeproduktion – også selvom et land har komparative fordele i
denne produktion? Inddrag figuren i din besvarelse. 6
b) Hvilke typer af handelshindringer kunne tages i anvendelse med
henblik på at beskytte den nyopstartede industri? 7
c) Foretag en grundig analyse af de fordele og ulemper, der vil være
forbundet med, at landet beskytter den nyopstartede industri med
handelshindringer. 7
d) Hvad bør landet efter din vurdering gøre? 8

3. Opgave 27.9 – Toldsatser.
a) Gør nærmere rede for tolden som handelshindring. 9
b) Foretag en analyse af figuren idet du peger på nogle årsager til de
store forskelle i toldniveau mellem de viste lande. 9
c) Foretag ligeledes en analyse af tabellen og sammenlign de viste landes
toldstrateger. 10
d) De fleste lande bekender sig til frihandel. Alligevel benytter mange af
landene diverse handelshindringer. Går rede for nogle af årsagerne til,
at mange lande alligevel bryder med frihandelstanken og anvender
protektionisme. Inddrag eventuelt de viste lande i din forklaring. 10

4. Opgave 27.11 – Miljøprotektionisme.
a) Giv ud fra artiklen en redegørelse for, hvilke problemer der kan opstå for
de lande, der går i front og begrænser Co2-udslippet – mens andre kører
lidt på frihjul? 11
b) Hvilke problemer kan det medføre, hvis USA gennemfører planerne om at
sætte told på varer fra lande, som ikke lever op til visse klimapolitiske mål. 11
c) Er det efter din vurdering fair at straffe lande, som ikke lever op til de
klimapolitiske mål? 12
d) Overvej nogle andre forslag til at tackle problemstillingen omkring de lande,
som ikke lever op til visse klimapolitiske krav. 12

5. Opgave 28.2 – EFTA
a) Redegør grundigt for EFTA-samarbejdet. Gå på nettet og supplér lærebogens
informationer. Prøv f.eks. Wikipedia eller EFTA’s egen fortrinlige website
www.efta.int. 13
b) Hvordan er samarbejdet mellem EU og EFTA – det såkaldte European
Economic Area (også kaldet EØS)? 13
c) Kortlæg EFTA’s handelsaftaler med andre lande (www.efta.int  Free trade
 Free trade Agreements – en rigtig god oversigt). Har du mod på det,
så dyk ned i en af de mange frihandelsaftaler og se hvad den indeholder. 13/14
d) Hvordan vurdere du EFTA’s fremtid? Vil EFTA ad åre kunne udvikle sig til en
toldunion og videre til et fælledmarked med fælles valuta? Eller kan man
omvendt tænke sig, at organisationen går i opløsning og landene søger hen
i andre handelsfællesskaber? 14

6. Opgave 28.5 – Tvistbilæggelsesorganet
a) Gør kort rede for WTO’s regler for verdenshandelen. Forklar herunder, hvad
man forstår ved antidumpingtold. 15/16
b) Gør rede for, hvordan en sag forløber ved Tvistbilæggelsesorganet –
tag f.eks. udgangspunkt i en af de sager, der er nævnt ovenfor. 16
c) Foretag en analyse af landefordelingen af sager, som det fremgår af tabellen. 17
d) Forestil dig, at man ikke har etableret et Tvistbilæggelseorgan? Hvad ville
dette kunne få af konsekvenser for verdenshandelen, hvis man ikke havde
WTO’s domstol? 18

7. Opgave 28.7 – IMF – an update
a) Hvor mange lande er i øjeblikket medlem af IMF? Hvem er direktør for IMF
i øjeblikket og hvor kommer han fra? 19
b) Find den nøjagtige fordeling af stemmerettigheder i IMF ( Members ).
Tjek bl.a. følgende: 19/20
c) Hvem er Danmark i gruppe med? Og hvilke lande repræsenterer gruppen
i øjeblikket? 20
d) Tjek hvilke beløb og hvornår IMF har lånt penge til følgende lande: Agentina,
Tyrkiet, Ungarn, Island, Ukraine og Grækenland. 21
e) Man har de senere år diskuteret, om stemmerettighederne er retfærdigt
fordelt. Hvad er din vurdering af dette? 22

Uddrag

a) Hvilken slags told anvender EU i dette tilfælde, og hvad er baggrunden for at lægge told på kinesisk stål?

- I dette tilfælde vælger EU at bruge ’antidumpingtold’. Grunden til de bruger denne form for told er, at de mener de underbyder det europæiske marked, så retter sagt er det unfair konkurrence det Kina laver. Så de lægger told på de kinesiske stål for at EU kan blive ved med at følge med på markedet, så Kina ikke kan blive ved med at underbyde EU’s marked og lave unfair konkurrence... Køb adgang for at læse mere

Kapitel 27 og 28 i IØ A af Henrik Kureer

[3]
Bedømmelser
 • 17-12-2013
  Udemærket inspiration ;) Brugte dog kun opg. 27.4
 • 15-12-2013
  Givet af HHX-elev på 2. år
  .........................................
 • 12-12-2013
  manglede ikke så meget! meget fint