På kanten af tid | Teknologi B eksamen 2015 "På kanten af"

  • HTX 2. år
  • Teknologi B
  • 12
  • 52
  • 11987
  • PDF

Rapport: På kanten af tid | Teknologi B eksamen 2015 "På kanten af"

Rapporten beskriver et produkt til supermarkeder, der skal gøre det lettere at fylde varer op og mindske madspild.

Opgaven hører til eksamenssættet i Teknologi B fra 2015, der hedder "På kanten af", og denne rapport svarer på opgave 4 "På kanten af tid".

Lærers kommentar

Rigtig god og detaljeret opgave, som også blev rost til den mundtlige eksamen.

Indhold

Forord 5
Indledning 6
Problemanalyse 6
Stress 7
Uddannelse 9
Arbejdsmiljø 9
Effektivisering af tid 10
Problemformulering 11
Projektafgrænsning 11
Tidsplan 13
Metoder 14
Den naturvidenskabelige metode 14
Den samfundsvidenskabelig metode 15
Teori 16
Produktudvikling 16
Butiksindretning 16
Auto-trimmeren 18
Løsningsforslag 18
Fjedertype 19
Bestemmelse af fjederkraft 20
Placering af fjederen 23
Tilbageholdelse af fjeder 24
Materialevalg 25
Teknologianalyse 25
Teknik 26
Viden 27
Organisation 28
Produkt 30
Produktfremstilling 31
Metalskinnen 31
Skubbeskinnen og væggene 32
Den sidste samling 35
Teknologivurdering 36
Fjederen 36
Metalskinnen 38
Komplikationer ved træ 39
Overvejelser ved butiksindretning 40
Vurdering af implementering 40
Mindsket tidsforbrug og stress 41
Stopning af skubbeklodsen 41
Miljøvurdering 42
Metalskinnen 42
Plastikdele 44
Livscyklusvurdering 46
Konklusion 47
Litteraturliste 48
Anvendte bøger 48
Anvendte hjemmesider 48
Andre kilder 50

Uddrag

Forord
Denne rapport og det tilhørende produkt er skrevet af 3 HTX-studerende på andet år i faget teknologi B. Faget teknologi har til hensigt, at give eleverne et indblik i virkelighedsnære og sammensatte problemstillinger, med vægt på de løsningsmuligheder der knytter sig til de faglige sammenhænge mellem naturvidenskab, teknologi og samfundsudvikling. Dette eksamensprojekt tager udgangspunkt i temaet “på kanten” og indeholder forskellige problemstillinger, vi kan arbejde med. Rapporten tager udgangspunkt i “på kanten af tid”, og beskriver et produkt lavet til at spare tid og stress i detailbranchen. Der vil være en dokumentation for problemstillingen samt selve produktfremstillingen og en vurdering af produktet samt dets miljømæssige belastning. Projektoplægget blev udleveret den 16. marts 2015. Produktet blev afleveret den 8. maj 2015, og rapporten blev afleveret den 11. maj 2015.

Indledning
At være på kanten af noget har mange betydninger. De fleste har prøvet at være på kanten af tid. Alle kan føle sig presset og stresset, og der er i dag mange, der har følelsen af at skulle skynde sig. Folk der bor i udkants Danmark føler måske også, at de lever på kanten. Man kan leve i udkanten og være på kanten på mange måder. Udkants Danmark forfalder stille og roligt med den høje arbejdsløshed og med de efterhånden små mængder beboere, er det svært at holde et samfund uden for byen kørende. Man prøver derfor i dag at undgå det store forfald. I storbyerne er der til gengæld massere af liv, og det er disse byer udkants Danmark mister beboere til. Men i storbyerne finder man også udkanter og kanter, der skiller sig ud fra resten af byen. Det at skille sig ud kan nemlig også betyde, at man lever på kanten. Mange forsøger at være anderledes eller indrette og klæde sig anderledes. På denne måde skiller man sig ud fra mængden.

Vi har i dette projekt valgt at fokusere på emnet “ på kanten af tid”. Vi vil arbejde med stress i hverdagen og mere generelt stress i detailbranchen. Rapporten beskriver en foreslået løsning til tidsbesparelse i detailbranchen. I rapporten vil vi opstille en række problemer med tidsforbruget i detailbranchen, og efterfølgende give et bud på et løsningsforslag. Vi har nemlig valgt at lave en automatisk trimmer til supermarkeder, der skal skubbe varerne, der fyldes op bagfra, frem af sig selv. Forløbet og fremstillingen af denne vil være beskrevet i følgende rapport.

Projektbeskrivelse
I det følgende afsnit vil vi detaljeret beskrive den opgave, vi vil løse. Projektbeskrivelsen består af fire dele, problemanalysen, problemformuleringen, projektafgrænsning samt tidsplanen.

Problemanalyse
Tiden er ikke umiddelbart til at forklare, men vi har alle en fornemmelse af, at tiden går. Man kan ikke rigtig sætte tiden i forhold til noget, men man har dog alligevel forsøgt at beskrive tidens retning vha. naturvidenskaben. Eksempelvis vil man opleve at efterhånden, som tiden går, sker der en forandring, og denne forandring afhænger af tiden. Rent logisk kan forandring løbe... Køb adgang for at læse mere

På kanten af tid | Teknologi B eksamen 2015 "På kanten af"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.