På kanten af Danmark (Udkantsdamark) | Teknologi B eksamen 2015

  • HTX 2. år
  • Teknologi B
  • 10
  • 32
  • 5352
  • PDF

Eksamensprojekt: På kanten af Danmark (Udkantsdamark) | Teknologi B eksamen 2015

Teknologiprojekt, som er en besvarelse af eksamensoplægget ”På kanten” fra 2015. Under det valgte emne ”På kanten af Danmark” fremstilles der et produkt, der kan lokke familier til at flytte til udkantsdanmark, så disse dele af Danmark ikke bliver et samlested for socialt udsatte personer eller for folk med lav indkomst.

Problemformulering
Hvorfor vender de unge ikke hjem når de er færdige med at studere?
Hvilke love og regler er der når man bygger en offentlig legeplads til børn?
Hvad kan man gøre for at ændre folks holdning til udkantsdanmark?
Hvordan kan man lave en attraktiv legeplads til børn og unge?

Indhold

Indledning 3
Projektbeskrivelse 3
Problemanalyse 3
Problemformulering 4
Projektafgrænsning 4
Problemtræ 5
Tidsplan 6
Teori 7
Regler og love vedrørende legepladser til børn 9
Produktudvikling 10
Krav til produktet 10
Vægtning af krav 10
Målgruppeanalyse 11
Konkurrentanalyse 11
Idearbejde 12
Hvilke fag indgår i løsningen af problemstillingen? 12
Hvad skal der skaffes viden om? 12
Hvor skal man hente inspiration? 12
Udarbejd mindst tre løsningsforslag /modeller 12
Vægtningsskema 13
Spindelvævsmodeller for løsningsforslag 13
Valg af løsning 15
Løsningen skal vurderes fra følgende kriterier 15
Vurder, om det er muligt at gennemføre den valgte løsning på den afsatte tid 15
Teknologianalyse 16
Teknik (materiale) 16
Viden 16
Organisation 17
Produkt 17
Teknologivurdering 17
Miljøvurdering 18
Beskrivelse af systemet og afgrænsning 18
Flowdiagram 18
Livscyklus for lærketræ 18
Livscyklus for plastik 18
Livscyklus for Metal 19
MEKA-skema 20
Miljøeffekter 23
Afsluttende vurdering 24
Konklusion 25
Kildeliste 26
Bilag 27

Uddrag

Problemanalyse
Dette projekt handler om hvordan man kan få gang i Danmarks yderkanter igen, problemet med de danske randområder er at de unge, ikke bliver boende. Da der ikke er muglighed for at studere det som de gerne vil, faktisk viser statistik foretaget af Danmarks Statistik at unge mennesker i alderen 20-30 år flytter væk fra provinsen og ind til byen. Dette er ikke noget nyt problem skriver Helle Harbo Holm, problemet opstår først når de unge mennesker ikke vender hjem igen efter de har afsluttede deres uddannelse.
...
Projektafgrænsning
I projekt ”på kanten” er meget begrænset af den tid vi har til rådighed til at udføre alle de nødvendige processer til teknologi projektet dette har resulteret i af vi ikke skal fremstille et produkt men have mere fokus på vores idefase og øve os i at lave en rapport. Derfor vil der efter dette projekt ikke være et fysisk produkt men nærmere en ide til produktet.
...
Teori
Hvordan skal man gøre udkantsdanmark mere attraktiv? Dette er vores primære problemstilling som vi har tænkt meget over at løse. Vi har igennem vores brainstorm set på forskellige produkter og mugligheder for at komme problemet til livs, så udkants Danmark igen bliver til en integreret del af det Danmark som vi er så stolte af at vise frem.
Udkantsdanmark og de danske provinser bliver stadig fravalgt af de unge, for udkantsdanmark sker det allrede når de unge skal i gymnasiet, og for de danske provinser sker det først når de unge skal vider på universitetet især jyderne flytter gerne langt væk fra deres hjemby for at studere, men som følge af den store tilflytning her de senere år, er efterspørgslen på de billige studieboliger alt for høj i forhold til udbuddet af disse boliger .
...
Regler og love vedrørende legepladser til børn
Da vi har tiltænkt os at bygge en offentlig legeplads, til børn er der en masse love som vi skal overholde når vi bygger legepladsen. Vi har læst om reglerne på nettet hele vejledningen vil kunne ses nede i bilag. Derfor har vi valgt af bruge træflis som faldunderlang, da dette er et krav i forhold til loven vedrørende offentlige legepladser, der er ikke noget specifikt antal cm træflisen skal ligge i det vigtigste er bare at et fald ikke vil forudsagde personskader på de børn der benytter legepladsen.
...
Målgruppeanalyse
Folk der bliver forældre i dag er med til at opfostre det der bliver betegnet som Generation Curling, da forældrene er med til at ”feje” banen for børnene, så de ikke møde modstand og problemer. Dette betyder at forældre for denne generation af børn er villige til at gå en lang vej for deres børns glæde.
...
Løsningen skal vurderes fra følgende kriterier
Ud fra vægtningsskemaet og spindelvævsmodellerne kan det ses at det er løsningsforslag 1 der både scorer højest på point, og samtidig fylder det største areal på spindelvævsmodellen i forhold til de andre. Løsningsforslaget passer også godt på problemformuleringen, da det både kan ændre holdningen til udkants Danmark ved at lave en ny velbalanceret og gennemdesignet legeplads, som kan give stedet den bliver bygget et sted på landkortet.
...
Viden
Først skal man måle ud til banen, og sørge for hvor de forskellige ting skal stå henne. Samt tjekke op på lovgivningen om det overhovedet er lovligt, og bygge en bane. Men også om lovgivningen siger noget om sikkerhed, hvis ikke så selv finde på noget som er sikkert, så man undgår problemer.
Når man har målt op, starter man fra en ende af, og begynder at sætte banen op. Her er det vigtigt at man ikke glemmer sikkerheden, da den skal have en høj prioritet, da det er børn som er målgruppen.
...
Produkt
Vores produkt skal kunne tiltrække familier til Lolland, sådan at Lolland ikke forbliver en del af udkantsdanmark, men derimod bliver en integreret del af Danmark. Måden vores produkt hjælper med at fuldføre dette mål er ved, at tiltrække en masse børnefamilier. Når vi får tiltrukket børnefamilierne, håber vi på, at deres børn vil kunne lide Lolland, og derfor blive på Lolland når de vokser op, og på den måde gøre Lolland en integreret del af Danmark.
...
Teknologivurdering
Produktet kan komme til at betyde at Lolland kan gå fra en del af udkants Danmark, til at blive en integreret del af det moderne Danmark, samt at placere Lolland på danmarkskortet, hvis produktet bliver en succes. En fordel ved løsningen er at den tiltrækker familier til Lolland, hvor produktets endelige placering ville være, og give Lolland en ”glanspolering”.
...
Beskrivelse af systemet og afgrænsning
Vi har brugt en masse forskelligt materiale til hele vores legeplads, og også en del forskellige ting ved vores tarzanbane, derfor vil vi fokusere især på træ og det træ som vi vil bruge til vores bane er lærketræ, grunden til det er at lærketræer er selvimprægnerende. Til vores lærketræ vil vi bruge plastic og metal som referenceprodukter, da vores andre produktforslag var konstrueret med disse materialer.
...
Miljøeffekter
Det er ret tydeligt og se, bare ved fx energiforbruget, at træet er det mest miljøvenlige. Under produktion af metal, udskilles der mange giftstoffer i minerne, når malmen hentes. Det er ikke farligt for klimaet men dødeligt for de personer, som står nede i minerne og graver malmen op. Men de slutter ikke her, nu skal malmen smeltes om til jern, denne proces bruger en masse energi, som vist i MEKA-skemaet, men igen udleder smeltningen af malmen, giftige gasser, som man skal passe meget på.
... Køb adgang for at læse mere

På kanten af Danmark (Udkantsdamark) | Teknologi B eksamen 2015

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.