På kanten af byen | Teknologi B eksamen 2015 "På kanten af"

  • HTX 2. år
  • Teknologi B
  • 7
  • 45
  • 12908
  • PDF

Eksamensprojekt: På kanten af byen | Teknologi B eksamen 2015 "På kanten af"

Besvarelse af opgave 3 fra eksamensprojektet fra HTX B 2015: På kanten af byen (Grønne områder i storbyen)

Problemformulering
Hvordan kan det gøres lettere for den fysisk svage del af befolkningen at færdes i haven?
Hvorfor er det vigtigt at kunne færdes i haven, eller bare i grønne områder i naturen?
Hvad er fordelene ved at have grønne rekreative områder i byerne?

Produktet er en høj plantekasse, kaldet Raised Bed Compact. Eksamensprojektet behandler problemet, at del af befolkningen ikke har let adgang til natur, og at naturen derfor skal bringes tættere på boligen.

Indhold

Titelblad 1
Forord 3
Indledning 4
Problemtræ 5
Projektafgrænsning 5
Problemformulering 6
Problembehandling 6
Løsningsforslag 9
Produktkrav 10
Produktudvikling 13
Produktfremstilling 15
Materialeliste 15
Produktdokumentation 16
Afprøvning 26
Markedsføring 28
Navn og logo 28
Emballagen 28
Pris 29
Distribution og leverandør 30
Kommunikation 32
Markedsføringsplan 33
Produkt Vurderingen 34
Forbedringsforslag 34
Afslutning 36
Konklusion 36
Perspektivering 37
Litteraturliste 38
Bilag 39
Bilag 1: Projektbeskrivelse 39
Bilag 2:Tidsplan 40
Bilag 3: Logbog 42

Uddrag

Indledning
Et stort problem i hverdagen er når tingene og situationerne kommer på kanten. På kanten er noget som alle oplever, det kan både være når man er på kanten af tiden, hvor af man føler sig presset af tiden og godt kunne bruge aflastning eller hjælp til at gennemføre dagen nemmere. Et andet dagligt problem hvor man rammer på kanten er når man som sagt føler sig presset, hvilket ofte medfører at man som byboer ikke har tid til naturen, hvilket gør at man ender på kanten af byen, det er blevet et problem for mange, da flere flytter til byen og der bliver mindre og mindre plads mellem bebyggelse. Derfor må mange undvære en have og undvære den daglige omgang med naturen. Derfor er det også blevet meget mere populært med baggårdshaver samt kolonihuse og som noget nyt og meget populært er der i flere byer også kommet større pladser hvor folk kan leje en mini have. Dette fænomen med at få en have, er især blevet populært ved mange unge by familier.
Men hvis der kigges ‘på kanten' af disse minihaver, om så det er kolonihaver, baggårdshaver, haver inde i byen og selv større haver ude på landet, er et stort problem for folk som har nedsatte værdier når der er tale om de fysiske tilstande, f.eks. folk med forskellige sygdomme eller den ældre befolkning. Nogle af de folk med fysikske problemer kunne for eksempel være individer påvirket af sygdom eller handicappede som ikke har mulighed for at komme ned på jorden og rode rundt i en almindelig have. Det kunne også være gigtramte som havde et problem her, da de ofte har svært ved at bukke sig og ikke kan holde til at rode rundt i en have i ret lang tid, da de har problemer med at holde og hive i forskellige ting, f.eks. planter og ukrudt. På denne måde kan man sige, at der i dette tilfælde sker, at en stor del af befolkningen bliver sat i bås, da det begrænser de folk der fysisk nedsat motorik. I det, at det bliver sat i bås, kan i sig selv blive et problem, da det dermed også kan medføre, den store del af befolkningen, kommer uden for kanten, når det kommer til, at være i kontakt med grønne områder. Som sagt, er der mange der flytter til byen, og befolkningen med nedsatte værdier rent fysisk og ældre mennesker er ikke en undtagelse. De ligesom alle andre kommer også til at mangle de restriktive områder lige så meget som andre der flytter til byen gør. At de grønne områder mangler i en by, kan være negativt. Det kommer til, at blive et problem i ens hverdag, og kan også have en effekt på børnefamilier som har helt små børn. Når der er mange som flytter til byen, hvilket medfører at nogle bebyggelser er nødt til at flytte tættere på hinanden, går det ud over børnefamilier på måden, at børnene ikke har den kontakt til de restriktive områder som var ønsket, når der ikke bliver plads til grønne områder.
Det at være på kanten af grønne områder, kan være et problem. Det kan det på den måde, være med til at gøre en by mindre attraktiv for personer der har i sinde at flytte dertil. Det kan for nogle være negativt, hvis de grønne områder ikke er der. Det gør også at byer med mindre grønne arealer i sig selv “kommer på kanten”. Men en overvejelse der også kan komme i spil i forhold til, at være på kanten er i forhold til, de grønne områder i byen, vil være, om de grønne områder der dermed bliver skabt i byen, vil blive for meget. Kan der være for meget af det når det kommer til grønne områder, og er det noget som skal begrænses til at være der, men ikke for meget. Og hvis der er for meget grønne områder i en by, hvor skal vi så lægge grænse til at det er for meget. Det vil have meget at sige. Spørgsmålet kommer i den grad også an på hvem du spørger. Det afhænger selvfølgelig også af de personer der vælger at flytte til byen, og alle har hver deres holdning til hvad der skal ske med de grønne områder i byen. Dette er med til at gøre at vi holder os “på kanten”. På den måde kan man sige, at der er mange aspekter der spiller ind i dette emne, som man også kan tage op. Hvorfor dette emne er valgt, kan læses om i bilag 1 som er vores projektbeskrivelse... Køb adgang for at læse mere

På kanten af byen | Teknologi B eksamen 2015 "På kanten af"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.