Kan fitness-fanatisme defineres som religion? | AT Synopsis

  • STX 3.g
  • AT (Religion C, Samfundsfag A)
  • Ingen givet
  • 6
  • 1790
  • PDF

Kan fitness-fanatisme defineres som religion? | AT Synopsis

Her finder du en synopsis i Almen Studieforberedelse, som handler om hvorvidt fitness-fanatisme kan defineres som religion.

Problemformulering
Problemformulering:
Hvordan kan den senmoderne religionsopfattelse sammenkobles med trænings-fanatisme, og er der grænser for hvornår noget kan italesættes som religion.

Problemstillinger:
• Hvordan forklarer senmoderne sociologer heriblandt Anthony Giddens religion som begreb i det senmoderne samfund.
• Hvilke ligheder/uligheder er der mellem fitness-fanatisme og tendenser i eksisterende religioner i dag.
• I hvor høj grad kan fitness-fanatisme accepteres som en religion ved Ninian Smarts 7 dimensioner.
• Hvor går grænsen for hvad man kan definere som en religion med udgangspunkt i fitness-fanatisme i det senmoderne samfund.

Indhold

Indledning
Teori og metode afsnit
Delkonklusioner
Konklusion
Perspektivering til studierapport
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Religionsbegrebet har uden tvivl ændret betydning for den enkelte igennem tiden, men kan den senmoderne religionsopfattelse retfærdiggøre en italesættelse af moderne trænings fanatikere som religiøse? ”Mad er vores religion” og ”Sundhed er vores tids nye religion” er blot to af mange overskrifter som udtrykker holdningen ”kost og sundhed som den nye religion. Calisthenics, hitcardio, slowcardio, powertraining er alle begreber inden for det senmoderne samfunds træningsunivers som bliver dyrket i allerhøjeste grad for at få et bedre og sundt liv. Til det følger, Stenalderkost, Rawfood, Detox, Akins etc. som guidelines til en sundere fremtid i søgen på den perfekte krop. Samfundet ser i dag udadtil sekulariseret ud. Religion fylder som udgangspunkt ikke specielt meget i det offentlige rum som det tidligere har gjort. Samtidigt har senmoderniteten muligvis skabt plads for en genoprejsning af en religiøs, eller spirituel tilgang, for det enkelte individ.

...

Teori og metode afsnit
Til problemstilling 1 har jeg anvendt sociologisk teori af Anthony Giddens og redegjort for hans opfattelse af religionsbegrebet i det senmoderne samfund. Til problemstilling 2, vil jeg gennem religionsfænomenologisk, komparativ metode analysere, hvorvidt der findes religionsfænomenologiske begreber, som kan tillægges ”Trænings-fanatisme”, såvel som registrerede religioner. Til problemstilling 3, vil jeg gennem Ninian Smarts religionsfænomenologiske model analysere, hvorvidt beskrivelser af moderne madideologier, ifølge modellen, kan beskrives som egentlige religioner.
Til problemstilling 4, bruger jeg samfundsfaglig deduktiv metode med udgangspunkt i forskellige artikler for at vurdere hvor grænsen går for
.... Køb adgang for at læse mere

Kan fitness-fanatisme defineres som religion? | AT Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.