Jordskælvet på Haiti 2010 | AT synopsis

 • STX 3.g
 • AT (Naturgeografi C, Dansk A)
 • Ingen givet
 • 5
 • 1989
 • PDF

Jordskælvet på Haiti 2010 | AT synopsis

AT synopsis om Jordskælvet på Haiti i forbindelse med AT om "katastrofen".

Denne AT besvarer problemformuleringen: Hvordan opstod jordskælvet nær Haitis hovedstad Port-au-Prince i 2010, og hvordan formidler Jørgen Leth jordskælvets store konsekvenser for befolkningen?

Det vil sige, at digtet Nu må du ta dig sammen af Jørgen Leth inddrages.

Studienets kommentar

God AT synopsis med en flot struktur.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Underspørgsmål
Delkonklusioner
1) Hvordan opstår et jordskælv?
2) Hvorfor eskalerede omfanget af ødelæggelser så voldsomt?
3) Hvilke konsekvenser havde det for befolkningen ifølge Jørgen Leth?
Metoder
Konklusion
Perspektivering til videre arbejde
Perspektivering - Studierapport
Litteraturliste

Uddrag

Delkonklusioner
Ad 1. Et jordskælv er en rystelse af jordens overflade forårsaget af en række spændinger i jorden, som er blevet udløst. Jordskælv opstår ved grænserne mellem listhosfærepladerne. De er opdelt i oceanbundsplader og kontinentalplader. Der findes tre typer forskellige pladegrænser: konstruktive, destruktive og bevarende pladegrænser. Ved konstruktive pladegrænser bevæger pladerne sig væk fra hinanden, og der dannes ny oceanbundsskorpe i mellemrummet mellem dem. Ved bevarende pladegrænser gnider de to pladegrænser mod hinanden og glider langs med hinanden, og på grund af gnidningsmodstanden mellem pladerne opbygges store spændinger i jordskorpen, der vil blive udløst i et jordskælv. Ved destruktive pladegrænser bevæger pladerne sig mod hinanden, og der kan forekomme forskellige typer sammenstød alt efter om det er to oceanbundsplader, to kontinentalplader eller en af hver, som støder sammen. Mellem den Caribiske plade og den Nordamerikanske plade er der en destruktiv pladegrænse (Bilag 1), hvor den Caribiske plade bevæger sig mod øst og den Nordamerikanske mod vest. Den Caribiske plade og den Nordamerikanske plade glider forbi hinanden ved den nordlige grænse samtidig med at den Caribiske plade skubbes langsomt ind under den Nordamerikanske plade og derved dannes en forkastning, som udløser spændinger og derved dannes et jordskælv.
Ad 2. Jordskælvet målte 7 på Richterskalaen, som er en skala, der bruges til at bestemme et jordskælvs styrke. Hvis et jordskælv måler omkring 2 på Richterskalaen er der tale om et meget lille skælv, som... Køb adgang for at læse mere

Jordskælvet på Haiti 2010 | AT synopsis

[1]
Bedømmelser
 • 17-06-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  God inspiration til egen synopse. Meget fint struktureret.