Islam som minoritetsreligion i Danmark

  • HF 2. år
  • Religion B
  • 10
  • 9
  • 2121
  • PDF

Islam som minoritetsreligion i Danmark

På de kommende sider ønsker jeg at gøre rede for begreberne minoritet og majoritet, samt integrations begreberne, assimilation, segregation og pluralistisk integration. Derefter vil jeg løbende bruge disse begreber, i forhold til muslimerne i Danmark.
Endvidere vil jeg inddrage kildetekster som beskriver Danmark og dansker fra en muslims ”øjne”

Indhold

Indledning
Minoritet og majoritet
Assimilation, segregation og pluralistisk integration
Muslimer i Danmark
Daida om diskrimination og minoriteter
Majoritet og miniorietet i Danmark
Gönûl om diskrimination
Afslutning/konklusion

Uddrag

Muslimerne i Danmark er en minoritet idet at majoriteten er den dominerende. Selvom at minoriteten af muslimer i Danmark er lille er det ikke ensbetydende med at en minoritet er en lille gruppe, minoriteter kan også opstå selvom de er flertallet. Det handler om hvordan en minoritet på baggrund af fx religion, hudfarve, politisk overbevisning, eller lignende bliver udelukket fra at deltage eller have nogen ret, evt. en stemme ret pga. hudfarven Det vil derfor også altid være majoriteten der har magten, det vil sige at det er dem der sætter dagsordenen. Men for at en minoritet kan blive opfattet som en minoritet skal majoriteten se dem som en sammenhængende gruppe... Køb adgang for at læse mere

Islam som minoritetsreligion i Danmark

[1]
Bedømmelser
  • 01-04-2010
    en ok opgave........