Is' smeltevarme | Naturvidenskabeligt grundforløb

Is' smeltevarme | Naturvidenskabeligt grundforløb

Opgaven er et projekt i Naturvidenskabelig Grundforløb bestående af to eksperimenter med det formål at eksperimentelt bestemme en værdi for smeltevarmen for is, Ls

Indhold

• Is smeltevarme
• Satellit skrog
• Entalpiændringer
• Enthalpi-tilvækst ved oplæsning af natriumcarbonat i vand
• World Trade Center – Søjlerne blev bløde som smør

Uddrag

Fremgangsmåde
Vi starter med, at veje inder skålen af et kalorimeter (mkal) og fylder derefter kalori¬metret trekvart med vand, hvis temperatur er ca. 5 grader over stuetemperatur. Vi bestemmer vandets masse, mv.
Efter omrøring måles temperaturen (T1) af vand og kalorimeter.
Vi benytter en LabPro med termoføler til at bestemme T1 (vælg dataopsam¬lings¬metoden ”Time Based” og følg temperaturen af vandet før og efter tilsætningen af is).
Der måles hvert 5. sekund.
Temperaturgrafen skal vedlægges som bilag til rapporten og dens forløb skal kommenteres.
Der tages et par isterninger, som er i gang med at smelte, og tør dem af med papir
Vi putter isterningerne i kalorimetret og rører forsigtigt rundt i vandet. Når al isen er smeltet, bestemmer vi vandblandingens temperatur (T2).
Ved en ny vejning findes kalorimetrets masseforøgelse, således at isens masse (m) kan ..... Køb adgang for at læse mere

Is' smeltevarme | Naturvidenskabeligt grundforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.