SRO om Irlands historie og EU's rolle | Samfundsfag A og Historie A

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Historie A)
  • 10
  • 15
  • 4526
  • PDF

SRO om Irlands historie og EU's rolle | Samfundsfag A og Historie A

Studieretningsopgave (SRO) i fagene samfundsfag A og historie A om Irlands historie og EU's rolle heri.

Opgaveformuleringen lød:
1. Redegør for Irlands moderne historie efter 2. Verdenskrig med hovedvægten lagt på perioden fra 1960 frem til 1973 – herunder religionens betydning.
2. Undersøg den rolle EU har haft, efter Irlands medlemskab fra 1973, herunder hvilke samfundsmæssige forandringer det har medført.
3. Diskuter fordele og ulemper ved Irsk medlemskab af EU efter den økonomiske krise i 2008 – Inddrag den irske folkeafstemning om EURO-traktaten, som foregår den 31. maj 2012

Lærers kommentar

Min samfundsfagslærer ville have givet 12, men mangel på kilder i historiedelen trækker opgaven ned på 10. Der skulle inddrages flere historiske kilder, og de skulle bruges i besvarelsen.

Indhold

Abstract 1
Indholdsfortegnelse 2
Opgaveformulering 3
Indledning 3
Redegør for Irlands moderne historie efter 2. Verdenskrig med hovedvægten lagt på perioden fra 1960 frem til 1973 – herunder religionens betydning. 4
Undersøg den rolle EU har haft, efter Irland medlemskab fra 1973, herunder hvilke samfundsmæssige forandringer det har medført. 8
Diskuter fordele og ulemper ved irsk medlemskab af EU efter den økonomiske krise i 2008 – Inddrag den irske folkeafstemning om EURO-traktaten, som foregår den 31. Maj 2012 11
Konklusion 13
Litteraturliste 14
Bilag 15

Uddrag

I min opgave vil jeg redegøre for Irlands moderne historie, med hovedvægt på Irlands vej mod velfærd og den Irske konflikt mellem syd og nord, samt konflikten mellem protestanter/katolikker. Endvidere vil jeg bruge min redegørelse til at undersøge om EU har spillet en rolle for Irland økonomisk og undersøge hvilke samfundsmæssige forandringer deres medlemskab har medført. Til sidst vil jeg finde fordele og ulemper for, om det er holdbart for Irland at være medlem af EU, især efter Irland blev hårdt ramt af den finansielle krise i 2008. Desuden vil jeg inddrage den irske afstemning om EURO-traktaten, og diskutere om, hvor vidt resultatet af den vil have af konsekvenser for Irland og forholdet til EU.
____________

Efterkrigstiden og republikken Irland

Under 2. Verdenskrig forholdt Irland sig neutralt, og var med regeringspartiet Fianna Fail med Eamon de Valera i spidsen, kommet nogenlunde smertefrit gennem krigen. Dog var Nordirland som en del af UK med i krigen og derfor kunne det ikke undgås at Irlands neutralitet blev påvirket. Bl.a. tilsluttede mange irske mænd og kvinder sig til enten Nordirlands eller den britiske hær, samtidig anslås det at over 200.000 irere drog til England under krigen for at arbejde, hovedsagelig i våbenindustrien.
Nordirland blev stærkere knyttet til England mens Irland blev isoleret fra omverdenen og det var besværligt at få forsyninger til landet. Økonomien hang i laser og især efter krigen blev det, et stort problem for regeringen. Stort set alle dagligvarer forblev rationeret og samtidig fulgte dårlige høstår.
Industriproduktionen var faldet med 30%, da der var mangel på ..... Køb adgang for at læse mere

SRO om Irlands historie og EU's rolle | Samfundsfag A og Historie A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.