Iraks krige | SRP

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A)
  • 12
  • 30
  • 9079
  • PDF

Iraks krige | SRP

Denne opgave er et Studieretningsprojekt (SRP) i Historie A og Samfundsfag A. Opgaven handler om landet Irak og dets historie med krig og konflikt.

I opgaven er der udvalgt en række centrale begivenheder, der beskriver både situationen indenrigs i Irak, samt udviklingen i det udenrigspolitiske forhold mellem USA og Irak i perioden fra omkring 1979 frem til 2003, med særlig henblik på optakten til den amerikansk ledede koalitions invasion af Irak i 2003. Dernæst er der redegjort for 3 udvalgte teorier indenfor ”international relations”, realisme, liberalisme og den amerikanske neo-konservatisme. Disse teorier, sammen med redegørelsen af de centrale begivenheder, danner grundlaget for den efterfølgende analyse af magtspillet, der fandt sted forud for invasionen af Irak.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
1. Kampen om det sorte guld
1.1 Konflikter i Golfen
1.1.1 Irak-Iranske krig
1.1.2 Kuwait Konflikten – Operation Ørkenstorm
1.1.3 Efterspillet
1.2 Krigskampagnen
2. Magtspillet
2.1 ”International Relations” teorier
2.2 Bush-administrationen
2.3 Saddam-regimet
2.4 FN – ”En ulovlig krig”
2.5 Magtforhold
3. Irak i dag
3.1 Ustabilitet
3.2 Et bedre Irak?
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Ingen mellemøstlig stat har været involveret i så voldsomme og blodige konflikter, som Irak under diktatoren Saddam Hussein. Først i en blodig konflikt med Iran i 1980'erne, efterfulgt blot få år senere af en krig mod Kuwait og dets allierede. Efter terrorangrebet på World Trade Center 11. september 2001, erklærede USA's siddende præsident, George W. Bush, krig mod terror. En af syndebukkene ifølge Bush var den irakiske præsident Saddam Hussein. Uden legitimt grundlag fra FN's sikkerhedsråd påbegyndte USA invasionen af Irak i 2003, med det formål at afsætte den tyranniske diktator.
...

For at forstå Iraks position i og omkring interventionen af landet i 2003, er det væsentligt at se tilbage på Iraks historie under diktatoren Saddam Hussein, der efterfulgte den daværende præsident, leder af RCC og Baath-partiet, Ahmed Hasan-al Bakr i 1979. Saddam indledte sin regeringsperiode med at indføre nye socialpolitiske reformer, udvide infrastrukturen, samt oprette nye skoler og sygehuse. Samtidig blev der indført nul-tolerance overfor politiske modstandere af regimet , samt en massiv udvidelse af det allerede omfattende efterretningsvæsen Jihaz al-Mukhabarat al-Ama. Dette efterretningsvæsen havde til formål at undertrykke eventuel utilfredshed i Irak og derved fastholde Saddams magtposition. For at sikre sig loyale støtter indsatte Saddam Hussein hovedsageligt mænd fra Tikrit, tætte eller fjerne familiemedlemmer, på de vigtigste poster i regeringen, efterretningstjenesten og militæret. Saddam ønskede for Irak, at indtage en ledende position i den arabiske verden og bl.a. derfor indledte han i 1980 en krig mod Iran, der varede frem til 1988, efterfulgt blot 2 år senere af en invasion af Kuwait i 1990/1991. Invasionen slog fejl og de efterfølgende mange år led Irak under massive handelsblokader og våbeninspektioner, som FN og USA pålagde dem. Saddam-regimets endeligt blev invasionen af Irak i 2003 anført af USA med støtte fra Storbritannien og en række andre lande... Køb adgang for at læse mere

Iraks krige | SRP

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.