IØ | Eksamen maj 2014 | Arbejdsmarkedet

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 12
 • 7
 • 2103
 • PDF

IØ | Eksamen maj 2014 | Arbejdsmarkedet

En besvarelse af eksamenssættet om arbejdsmarkedet, der blev stillet til den skriftlige eksamen i International Økonomi A i maj 2014.

Opgaveformuleringen lød:

Opgave 1
a) Sammenlign på baggrund af bilag 1 udviklingen i beskæftigelsen og i arbejdsløsheden. Forklar hvorfor beskæftigelsen falder mere end arbejdsløsheden stiger.

Opgave 2
a) Forklar hvilke mismatch-problemer der fremgår af bilag 2, 3 og 4.

Opgave 3
a) Diskuter med udgangspunkt i bilag 5 og 6 virkningen på arbejdsudbuddet af en lavere marginalskat på arbejdsindkomst. Inddrag begreberne substitutionseffekt og indkomsteffekt.

Opgave 4
a) Analyser med udgangspunkt i bilag 7 og 8 hvordan en mindsteløn vil påvirke et lands priskonkurrenceevne, indkomstfordeling, arbejdsløshed og offentlige finanser.

Opgave 5
a) Bilagene omhandler en række samfundsøkonomiske udfordringer. Udvælg 2 udfordringer og vurder hvordan instrumenter fra de økonomiske politikker kan anvendes til at løse de valgte udfordringer.

Uddrag

På bilag 1 er der illustreret en tabel over Danmarks erhvervsfrekvens i årene 2008-2013. Antallet af beskæftigede inden for arbejdsstyrken er faldet gennem den 5 årige periode - dog med undtagelse fra år 2012-2013. I dette årsskifte stiger beskæftigelsen med 9000 personer . Denne stigning betyder, at flere folk er kommet i beskæftigelse på erhvervsmæssig plan. Tabellen (Udvalgte arbejdsmarkedstal for Danmark 2008-2013) belyser ligeledes, at antallet af arbejdsløse er steget. Over den 5 årige periode er antallet af arbejdsløse steget med 102.000 ( personer. Det kan konstateres, at udviklingen i arbejdsløsheden er...

Når udbud og efterspørgsel på de enkelte delmarkeder ikke matcher, opstår der mismatch-problemer på arbejdsmarkedet. Har man fx en uddannelse som elektriker og efterspørgslen efter elektrikere pludselig falder, er man utilbøjelig til at søge job som sygeplejerske hvis efterspørgslen er stor på dette delmarked. 

Af bilag 2 fremgår det, at Landbrug og Fødevarer har lavet en konjunkturmåling der belyser, at 35 % af de danske fødevarevirksomheder ofte har problemer med at skaffe faglært arbejdskraft. Det betyder, at virksomhederne i stedet ansætter udlændinge. Dette kan betegnes som en faglig strukturarbejdsløshed, fordi virksomheden ansætter folk uden de kvalificerede kompetencer og...

Bilag 5 og 6 omhandler den daværende SRSF-regerings forslag til en anderledes skattereform. Forslaget går ud på at øge arbejdsudbuddet ved at sænke marginalskatten. Ifølge bilagene vil en nedskæring af topskatten og/eller marginalskatten øge danskernes lyst til at arbejde endnu mere. Ifølge bilag 6 indbringer topskatten 7,2 milliarder kroner årligt, men velstanden kan stige med næsten dobbelt så meget, hvis topskatten afvikles. Dansk Industri mener, at velstanden vil øges, fordi en større andel af befolkningen dermed får lyst til at... Køb adgang for at læse mere

IØ | Eksamen maj 2014 | Arbejdsmarkedet

[3]
Bedømmelser
 • 20-12-2016
  Super besvarelse, rigtig god inspiration
 • 11-04-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god, dog halter opgave 5 lidt
 • 10-09-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god besvarelse

Materialer relateret til IØ | Eksamen maj 2014 | Arbejdsmarkedet.