Økonomisk Vækst og Udvikling | IØ 2006

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 12
 • 9
 • 2873
 • PDF

Økonomisk Vækst og Udvikling | IØ 2006

Opgaven er en eksamenssætbesvarelse, skrevet i International Økonomi A, som arbejder med økonomisk vækst og udvikling. I opgaven besvares følgende spørgsmål:
1. Forklar hvad der menes med begrebet økonomisk vækst. Vælg et land fra hver kategori i Bilag 1, og redegør for udviklingen i perioden 1981-2005

2. Redegør for udviklingen i BNP pr. indbygger i de samme lande. Forklar problemerne ved at anvende BNP pr. indbygger som mål for levestandard.

3. Beregn ved hjælp af bilag 3, forholdet mellem Danmark og Zambias BNP pr. indbygger i hhv. 1980 og 2003. Kommentér beregningerne.

4. Beregn ved hjælp af bilag 3, forholdet mellem Danmark og Zambias HDI i 2003. Forklar hvorfor forholdet er mindre end BNP pr. indbygger (bilag 2).

5. Foretag en analyse af hvorfor nogle lande fastholdes i fattigdom – Målt på BNP pr. indbygger. Inddrag handelsteori, udviklingsteori samt bilag 5 og 6.

6. Vurder hvilke faktorer der kan have bidraget til udviklingen i bilag 4. Vurder endvidere hvad de rige lande kan bidrage med, for at fremme den økonomiske vækst i fattige lande, herunder strategier for udviklingsbistand.

Opgaven er syge eksamen fra August 2012, og det er en besvarelse af eksamenssættet fra Marts 2006 i International Økonomi A på HHX, som havde titlen "Økonomisk vækst og udvikling".

Lærers kommentar

Flot opgave. Gerne mere strategi omkring udviklingsbistand.

Elevens kommentar

Se ovenstående

Uddrag

Begrebet økonomisk vækst fortæller noget om, hvordan BNP har udviklet sig i et land. BNP er landets samlede erhvervsmæssige produktion af varer og tjenesteydelser i et år. Er produktionen steget, taler vi om positiv vækst, og er produktionen faldet, tales der om negativ vækst. Her findes flere BNP, nemlig BNP i årets priser og BNP i faste priser. Her vil man bruge den årlige stigning BNP i faste priser, for at finde den præcise mængdemæssige udvikling i produktionen, renset for prisstigninger. Her var det før krisen typisk for højtudviklede lande at have en stigning i BNP på omkring 1½-2½ % årligt. Ved lavkonjunktur lå stigningen under eller ligefrem negativ, og ved højkonjunktur lå stigningen over. Mange nyindustrialiserede lande som de asiatiske, ligger med vækstrater langt over det. Ved at dividere det samlede BNP med antallet af indbyggere, får vi et andet interessant nøgletal, nemlig BNP pr. indbygger, som siger lidt om den gennemsnitlige indkomst og velstand i landet.
Ser vi på Danmarks udvikling i perioden, har det været meget svingende med BNP'et. I starten af 80'erne var der højkonjunktur på omkring 2,7 % stigning, mens det faldt en smule i midt 80'erne helt til 1,4 % stigning, for at stige til 2,3 % i midt 90'erne, hvor der derefter igen kom højkonjunktur resten af årtusindet med 2,9 % stigning. I starten af det nye århundrede kom IT krisen, og Danmark endte i lavkonjunktur, som faldt til det laveste vi har haft i perioden i 2002 på 0,5, hvorefter det svagt steg til 0,7 i 2003, for at stige helt til 3,4 i 2005, som må siges at være højkonjunktur for os... Køb adgang for at læse mere

Økonomisk Vækst og Udvikling | IØ 2006

[2]
Bedømmelser
 • 12-03-2015
  God opgave, der virkelig satte mig i gang og gav inspiration!
 • 30-04-2013
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Fin opgave, god til at komme igang med!!!