International Økonomi | Eksamen maj 2013

 • HHX 1. år
 • International Økonomi A
 • 12
 • 12
 • 3048
 • PDF

International Økonomi | Eksamen maj 2013

Her finder du en besvarelse af eksamenssæt i International Økonomi A fra maj 2013.

Opgaverne lyder:

Opgave 1:
a. Beregn på baggrund af tallene i bilag 1 importkvoterne i Danmark og USA.
b. Forklar på baggrund af beregningerne i hvilket land multiplikatorvirkningen, alt andet lige, vil være størst.

Opgave 2:
Forklar hvordan USA's og Danmarks velfærdsmodeller påvirker samfundsøkonomierne under en økonomisk krise. Inddrag de automatiske stabilisatorer.

Opgave 3:
Af bilag 2 fremgår: " ... Centralbanken vil nu opkøbe realkreditobligationer for enorme 40 milliarder dollar om måneden i en ubegrænset periode, indtil arbejdsløsheden er reduceret betragteligt".

a. Forklar - med inddragelse af udbuds- I efterspørgselsdiagrammet i bilag 3 - hvordan Centralbankens opkøb af realkreditobligationer kan forventes at påvirke kursen på USA's realkreditobligationer.

b. Forklar sammenhængen mellem kursudviklingen og den direkte rente på USA's realkreditobligationer.

Opgave 4:
Analysér med udgangspunkt i bilagene forhold, der påvirker privatforbruget i USA.

Opgave 5:
Vurder om USA har de samme muligheder og begrænsninger som Danmark for at anvende pengepolitikken og finanspolitikken til at øge den økonomiske vækst.

Uddrag

Herunder beregnes den gennemsnitlige importkvote for Danmark og USA jf. bilag 1

Formlen for at beregne den gennemsnitlige importkvote er følgende:

Den gennemsnitlige importkvote=(Import af varer og tjenster)/BNP·100

USA^' s gennemsnitlige importkvote=1.976,2/13.973,7·100=14,14%

Danmarks gennemsnitlige importkvote=731/1.668·100=43,82%

Jf. ovenstående beregninger ses, at USA's gennemsnitlige importkvote er 14,14% af BNP. Det vil sige, at med en gennemsnitlig importkvote på 14,14 vil der i USA for hver krones BNP blive importeret for 14,14 øre i gennemsnit.

Tilsvarende ses, at jf. ovenstående beregninger ses, at Danmarks gennemsnitlige importkvote er 43,82% af BNP. Det vil sige, at med en gennemsnitlig importkvote på 43,82 vil der i USA for hver krones BNP blive importeret for 43,82 øre i gennemsnit... Køb adgang for at læse mere

International Økonomi | Eksamen maj 2013

[4]
Bedømmelser
 • 29-05-2016
  godt struktureret, virkelig god til inspirationsmateriale
 • 01-11-2015
  Meget god og inspirerende opgave
 • 21-02-2017
  God inspiration, hjalp meget
 • 02-05-2016
  fin opgave ,med gode argumenter