Velfærd - En Udfordring for Dansk Økonomi

 • HHX 2. år
 • International Økonomi A
 • 12
 • 14
 • 4663
 • PDF

Velfærd - En Udfordring for Dansk Økonomi

Dette er en besvarelse af eksamenssættet i international økonomi A fra juni 2010. Opgaven handler om velfærd, og hvordan det er en udfordring for dansk økonomi.

Opgave 1:
a. Redegør for særlige kendetegn ved den velfærdsmodel, vi har valgt i Danmark, samt redegør for den danske arbejdsmarkedsmodel – flexicurity-modellen.
b. Redegør for begrebet ”arbejdsstyrke”, og forklar hvilke faktorer, der påvirker udbuddet af arbejdskraft.
c. Redegør på baggrund af bilag 1 og bilag 2 for begrebet ”ældrebyrde”. Redegørelsen skal indeholde relevante beregninger ud fra talmaterialet i bilag 1.

Opgave 2:
I bilag 3 beskriver Velfærdskommissionen fire udfordringer. Analyser med udgangspunkt i bilagene hvilke samfundsøkonomiske problemer disse udfordringer medfører. Inddrag arbejdsmarkedet, de offentlige finanser og den økonomiske vækst i analysen.

Opgave 3:
Vurder hvilke økonomiske politikker, der kan anvendes for at løse de udfordringer velfærdsstaten i Danmark står overfor. Vurder herunder hvilke alternative velfærdsmodeller – eller elementer herfra – Danmark kan bringe i anvendelse. Inddrag bilagene.

Lærers kommentar

Super flot opgave med rigtig godt sprog. Du ligger på et pænt 12-tal hele opgaven igennem.

Studienets kommentar

En udmærket opgave, der gør et udmærket forsøg på at besvare opgavespørgsmålene.
I opgave 1b kunne man godt udvælge enkelte faktorer, der påvirker arbejdsudbuddet og så gå lidt mere i dybden. Fx lønniveau, skatteniveau og arbejdsløshedsunderstøttelse.
I opgave 2 kan man overveje følgende problem: Når økonomien vokser og folk bliver rigere, vil de fx efterspørge mere sundhed. Når den offentlige sektor producerer sundhed, vil det betyde et yderligere pres. Det er en mere relevant overvejelse end dem opgaven kommer ind på.

Du kan læse mere om velfærdsstaten i vores kompendium om emnet.

Uddrag

"IØ årsprøve - 2011:
Opgave 1
a) I Danmark bruger vi den velfærdsmodel, der kaldes den universelle eller den skandinaviske model. Af nogle kaldes den også den socialdemokratiske.

Vi har en meget stor stat, hvor der er sociale ydelser for alle. Det er en ting, der er meget karakteristisk for den danske model. Det er fx ting som SU, børnepenge osv., og man har ret til dem uanset om man er på kontanthjælp eller har en direktørstilling.

Inde under disse sociale ydelser hører også gratis ydelser som sygehus, lægehjælp, undervisning osv. Godt nok er der en lille del af tingene, hvor vi selv skal betale noget, men det offentlige betaler resten. Modellen kaldes også den universelle, fordi mange af ydelserne ikke er målrettet direkte til de svage i samfundet, men de gælder for alle – både rige og fattige.

Selvom der er så mange ting, der er gratis/bliver betalt gennem skatterne, så ligger de stadig på et rigtig højt niveau sammenlignet med andre lande. Fx er mulighederne, hvis man bliver arbejdsløs, rigtig gode, og der er ingen, der bliver overladt til sig selv, men der bliver udbetalt både kontanthjælp og førtidspension – det er også meget karakteristisk for den socialdemokratiske tankegang.

Til gengæld har vi i Danmark også verdens største skattetryk(sammen med Sverige), og en rigtig stor del af de penge, vi tjener i Danmark, går til den offentlige sektor. Det bliver jo gjort for vores egen skyld, og en stor del af pengene går til indkomstoverførsler osv., som jeg skrev om ovenfor, hvilket kaldes skattefinansiering(langt størstedelen ad de sociale ydelser finansieres over skatten)."... Køb adgang for at læse mere

Velfærd - En Udfordring for Dansk Økonomi

[8]
Bedømmelser
 • 29-03-2015
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Er rimelig sikker på du ikke besvarer opgave 3, hvad fanden?
 • 21-02-2016
  super besvarelse, hjalp mig godt i gang! god inspiration!
 • 01-03-2015
  Givet af HHX-elev på 2. år
  God opgave, lige hvad jeg manglede
 • 19-02-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  ......................