International økonomi A | Skriftlig eksamen 30. maj 2016

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • Ingen givet
 • 8
 • 2520
 • PDF

International økonomi A | Skriftlig eksamen 30. maj 2016

Her finder du en besvarelse af eksamenssættet i International Økonomi A, som blev givet 30. maj 2016.

Opgave 1-6 bliver besvaret i denne eksamensopgave.

Indhold

Opgave 1:
Opgave A) Beregn priselasticiteten på efterspørgslen efter olie på baggrund af figuren i bilag
Forklar kortfattet mulige årsager til den beregnede priselasticitet

Opgave 2:
Opgave A) -Forklar på baggrund af bilag 2 hvordan udviklingen i olieproduktionen påvirker prisdannelsen på oliemarkedet. Illustrer dette i et udbuds-‐ og efterspørgselsdiagram.

Opgave 3:
Opgave A) I bilag 3 nævnes, at Europa nærmer sig deflation. Forklar hvorfor dette kan blive et samfundsøkonomisk problem.

Opgave 4A:
Forklar hvordan Ruslands økonomiske vækst i 2015, ifølge bilag 4, er ­‐3,7% men, at Ruslands BNP samme år stiger fra 71.406 til 73.010 mia. RUB.

Opgave 4B:
Analyser på baggrund af bilag 4 årsagerne til den økonomiske vækst i Rusland i 2015

Opgave 5:
Opgave A) I bilag 6 står der i artiklen bl.a.: ”Udenlandske direkte investeringer er lig med teknologioverførsel og nye markedsmuligheder. Det er altså selve grundlaget for fremtidens vækst, der smuldrer her
Forklar hvad der menes med citatet

Opgave 6:
Opgave A) Vurder med udgangspunkt i bilagene hvordan de russiske husholdninger vil blive påvirket af den økonomiske udvikling i 2015

Uddrag

Opgave 1:
Opgave A) Beregn priselasticiteten på efterspørgslen efter olie på baggrund af figuren i bilag
Forklar kortfattet mulige årsager til den beregnede priselasticitet.

Priselasticitet er et udtryk for, hvorledes den efterspurgte mængde ændrer sig som et resultat af en prisændring. Priselasticitet beregnes som den procentvise mængdeændring divideret med den procentvise prisændring.

Som tommelfingerregel siger man, at jo mindre mængdeændringen er, jo mere uelastisk er varen. Negative værdier for Ep angiver lille prisfølsomhed, og efterspørgslen vurderes derfor som værende uelastisk. For at sætte det i relation til bilag 12 kan det ses, at efterspørgslen kun ændrer sig minimalt set i lyset af det kraftige nedsving i prisen, som ikke ville være tilfældet havde det været en elastisk vare. Mulige årsager til den beregnede Ep er, at det ikke er en luksusbetonet vare, hvor folk reagerer meget kraftigt på prisændringer. Det er mere en
”dagligdagsvare”, ment sådan, at det er noget alle lande har brug for. Prisnedsættelsen øger ikke rigtigt behovet for olie, og det har ikke omfattende betydning for budgettet hvis prisen stiger eller falder -­‐ og derudover er varen svær at erstatte til mange af de formål olie tjener... Køb adgang for at læse mere

International økonomi A | Skriftlig eksamen 30. maj 2016

[2]
Bedømmelser
 • 21-11-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave! Der er god underbyggelse af argumenterne vha. bilagene. Dog er der stavefejl, som burde være fundet.
 • 21-01-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  En del stavefejl, ellers god