International økonomi A I HHX I Eksamen 2014 | Japansk økonomi

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 12
 • 10
 • 2677
 • PDF

International økonomi A I HHX I Eksamen 2014 | Japansk økonomi

En eksamensbesvarelse fra August 2014 i International Økonomi A, om japansk økonomi. Opgavesættet består af følgende 5 opgaver, der alle skal løses.

1. Beregn på baggrund af bilag 1 den procentvise ændring i yen-kursen fra 2. april 2012 til 2. april 2014. Forklar betydningen for Japans udenrigshandel.

2. a. Forklar hvorfor den japanske regering ønsker at skabe øget inflation?
b. Forklar hvordan ”Abenomics” skal bidrage til at øge inflationsraten i Japan. Inddrag forskellige årsager til inflation.

3. Analyser på baggrund af bilag 2 den demografiske udvikling i Japan. Vurder hvilken betydning udviklingen vil få for Japans offentlige gæld.

4. Analyser med udgangspunkt i nøgletallene i bilag 3 årsagerne til den økonomiske vækst i Japan. Inddrag øvrige bilag i analysen.

5. Bilagene omhandler en række samfundsøkonomiske udfordringer. Vælg 2 væsentlige udfordringer og vurder hvordan de kan løses med instrumenter fra de økonomiske politikker.

Lærers kommentar

Små kommentare undervejs: fint!, OK!, Godt, flueben igennem hele teksten.

Elevens kommentar

Spørgsmål 3, slut side 7., her kan der skrives hvad der skaber gæld i det offentlige, for at forbedre opgaven.

Uddrag

Den japanske økonomi har været meget plaget af deflation, hvilket har kendetegnet Ja-pan. Deflation betyder faldende priser, som medfører faldende forbrug, idét man som forbruger venter på bedre priser, altså en stadig større købekraft og dermed holder købelysten tilbage. Deflation vil udover et faldende forbrug, medføre fald i investerin-ger, og gæld vil være sværere at tilbagebetale, da gældens reelle værdi vokser, når pri-serne falder. For at bekæmpe den negative udvikling, altså deflationen, ønsker Japan derfor at skabe det modsatte af deflation, som er inflation. Inflation betyder at hele samfundets priser stiger... Køb adgang for at læse mere

International økonomi A I HHX I Eksamen 2014 | Japansk økonomi

[6]
Bedømmelser
 • 25-04-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God opgave, der mangler dog efter min mening en del præcise fodnoter (bilagshenvisninger). Fin inspiration, rigtig gode pointer i mange af opgaverne.
 • 16-01-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Virkelig god opgave, den giver rigtig god inspiration til egen opgave, samtidig med at den giver en god forståelse af de indeholdende aspekter.
 • 11-06-2016
  Hjalp mig utroligt meget med min opgave.
 • 03-05-2016
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Opgaven er godt, det hjalp mig med min opgave