Informationskampagne | Sexsygdomme | Kom/It C

  • HTX 1. år
  • Biologi C, Kommunikation/It C
  • Godkendt
  • 16
  • 2775
  • PDF

Rapport: Informationskampagne | Sexsygdomme | Kom/It C

Rapport i Kommunikation/It C med en informationskampagne om sexsygdommen syfilis lavet i samarbejde med Biologi C.

Opgaveformulering

Hvordan skal vi informere om sexsygdommen syfilis til unge i 8. klasser i storbyerne?

Indhold

Indledning 3
Problem 3
Problemformulering 3
Målgruppeundersøgelse 3
Gallup Kompas 4
Grå segment 5
Primære, - sekundære-, og tertiær målgruppe 5
Opsummering 6
Udvikling og valg af produkt 6
Ideudvikling 6
Design/layout og produktion af produkt 8
Hjemmeside 8
Layout 8
Gestaltlovene 8
Regler for at skrive till nettet 10
Jakob Nielsens 10 bud 11
2. medieprodukt 11
AIDA modellen: 11
SWOT analyse 12
Perspektivering 14
Konklusion 14
Litteraturliste 15
Bilag 15

Uddrag

Indledning
Til denne her rapport skulle vi lave en informationskampagne i forbindelse med biologi og kommunikation og IT. Formålet med denne informationskampagne, var at udbrede noget viden, også kaldt budskab. Formålet med en informationskampagne er at, dele nogle budskaber, ændre adfærd og holdninger. Vores specifikke formål er, at fortælle om kønssygdommen syfilis. Derfor indeholder vores rapport en problemformulering, der skal fortælle hvad vores problem er. Derefter har vi en konklusion der skal bekræfte eller afkræfte problemformuleringen.

Problem
Det generelle problem til vores rapport er, at 8. klasses elever ikke kender meget til kønssygdomme. Her skal vores informationskampagne om syfilis være nyttigt i seksundervisningen i folkeskolerne, hvor målgruppen er 8. klasser i storbyerne. Vi skal bestemme om der er forskellige fordomme om syfilis og hvilket sprog man bruger til 8. klasses elever for, at informere om syfilis. Flere unge bruger smartphones, og dette kan være en løsning - dette vil jeg gå mere i dybden i senere. Vi fik spurgt en 8. klasses elev til deres viden om syfilis, personen svaret: ”Jeg ønsker at vide mere om sådan ting, men der er forskellige begreber som vi ikke har lært endnu.” Derfor har vi tænkt os, at fokusset skulle være at skrive i lavstil, og det skulle være sjovt, og interessant for de unge... Køb adgang for at læse mere

Informationskampagne | Sexsygdomme | Kom/It C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.