En ufaglært kvindes erindringer | Analyse

 • STX 1.g
 • Historie A
 • 10
 • 4178
 • PDF

En ufaglært kvindes erindringer | Analyse

En historieopgave om industrialiseringen i Danmark i perioden 1850-1900, hvor vi undersøger arbejdsforhold og fagbevægelser. Opgaven er skrevet i historie A i 1g.

Problemformulering
Med udgangspunkt i en redegørelse for industrialiseringen i Danmark i perioden 1850-1900 ønskes en analyse af arbejdernes leve- og arbejdsvilkår. Og en analyse af “En ufaglært kvindes erindringer” + statistikker. Sluttelig ønskes en vurdering af fagbevægelsens betydning

Kilder der er anvendt
Hyldetoft Ole, m.fl., Det industrielle Danmark 1840-1914, 1941, Systime A/S
Kühle Ebbe, Danmark, historie og samfund, 1993, Nordisk Forlag
Løkke Anne, m.fl., Familieliv i Danmark 1997, Systime A/S

Lærers kommentar

Sproget trænger til en finpudsning.

Studienets kommentar

Opgaven dækker industrialiseringen meget bredt og har ikke et skarpt fokus. Den kan dog give en god inspiration til at arbejde med perioden.

Indhold

Problemformulering
Indledning
Industrialiseringen
- Årsagerne til industrialiseringen
- Urbanisering
Arbejderne i de industrielle byer
- Arbejdernes leve- og arbejdsvilkår
Livet i de industrielle byer
- En ufaglært kvindes erindringer (1900-1932)
- Herman Bang: Fattigbegravelser (se bilag 5)
Fagbevægelserne
- Årsagerne til Fagbevægelsen
- Fagforeningsbetydning
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Industrialiseringen varede fra ca. 1870-1914. I den her periode kom der flere og flere fabrikker i byerne, specielt i København. Og så var der også mange der flyttede fra landet til byerne pga. så de fik arbejde i byerne.
Grunden til at lige netop det her emne er blevet valgt, er fordi industrialiseringen var en meget interessant periode, hvor der skete rigtig meget. Og det har virkeligt ændret Danmark.
Samtidig var dødeligheden også meget høj i den periode, da levevilkårene og arbejdsvilkårene i byen var ringe. Der er også blevet valgt at belyse forskellen på de fattige og de rige, som var meget stort. Og til sidst fagbevægelserne som ændrede leve- og arbejdsvilkårene i landet.

1.1: Årsagerne til industrialiseringen
Årsagerne til industrialiseringen var blandt andet, den tidlige kapitalisme som kom i Danmark, i slutningen af 1700-tallet som var præget af den udvikling fra landbruget, der på det tidspunkt var samfundsøkonomien. Da der var mange der var imod, det samfund der var i slutningen af 1700-tallet, opstod der en revolution der førte mod en kapitalistisk retning. Denne revolution var grunden til at blandt andet, stavnsbåndet blev afskaffet og udskiftning af landsbyer. Dette gav en positiv fremgang for økonomien, produktionen og befolkningsvæksten. Og så brød det nye samfund. Det var et samfund med flere 100 000 selvstændige gårdmænd og husmænd, som havde en eller to med hjælper eller familiens arbejdskraft.
Og sådan flyttede der også mange til byerne og slå sig ned der, og blev selvstændige. Og det var ligesom på landet, her havde man enten familiens arbejdskraft, eller så havde man nogle medhjælper. Så alt i alt var det i slutningen af 1700-tallet det begyndte det nye samfund, og udviklingen blev støttet af staten... Køb adgang for at læse mere

En ufaglært kvindes erindringer | Analyse

[8]
Bedømmelser
 • 22-05-2011
  Rigtig god historie opgave, som jeg har fået meget viden af. Der gøres godt brug af gode kilder. Den kan dog godt blive lidt for redegørende, når kilderne analyseres.
 • 21-06-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave, med gode muligheder
 • 07-06-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  God hjælp til eksamen
 • 09-04-2017
  Givet af HFe-elev på 1. år
  Rigtig god opgave , den var til stor hjælp