Indkøbsstyring | Vejledning til opgaver i VØ B

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HHX 2. år
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Ingen givet
  • 7
  • Komprimeret

Indkøbsstyring | Vejledning til opgaver i VØ B

Til den skriftlige eksamen i virksomhedsøkonomi på B-niveau bliver der af og til stillet opgaver inden for området indkøbsstyring. Denne guide vil give dig indblik i hvilke forskellige opgaver du vil kunne blive stillet overfor samt hvordan disse kan løses.

Der vil i forbindelse med opgaver vedrørende indkøbsstyring typisk være en beregningsopgave samt en eller to vurderende/diskuterende opgaver vedrørende brugen af beregningen samt andre forhold omkring indkøbsstyring.

Til denne guide er der herudover vedlagt en Excel-filer med en skabelon til løsning af sådanne opgaver.

Indhold

1. Udarbejdelse af en ABC analyse sammenholdt med en vurdering vedrørende 80/20-reglen

2. Vurdering af hvordan en virksomhed kan benytte ABC i forbindelse med deres indkøbsstyring

3. Typiske ekstraopgaver
a. Diskuter hvordan den logistiske effektivitet kan blive påvirket, hvis virksomheden skifter leverandør?
b. Redegør for årsager, der kan ligge til grund for, at virksomheden ikke selv fremstiller alle komponenterne, der skal anvendes til deres produktion

Uddrag

1. Når du bliver stillet overfor en opgave, hvor du bliver bedt om at udarbejde en ABC analyse, vil du få kostpriser på og forbrug i enheder stillet til rådighed, så du på denne måde kan rangordne de forskellige produkter efter deres samlede kostpriser eller vareforbrug for den gældende periode. Du vil altså få noget lignende af nedenstående stillet til rådighed:... Køb adgang for at læse mere

Indkøbsstyring | Vejledning til opgaver i VØ B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.