Impuls og kinetisk energi | Fysik B

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • 12
  • 36
  • 3880
  • PDF

Rapport: Impuls og kinetisk energi | Fysik B

Denne rapport i Fysik omhandler et forsøg med impuls og kinetisk energi på luftpudebane.

Øvelsens formål:

1) At efterprøve, om impulsen for et system af to vogne er bevaret ved sammenstød.
2) At forsøge at opnå elastiske sammenstød mellem to vogne.
3) At sammenligne målt og beregnet værdi af tilvæksten i kinetisk energi ved fuldstændig uelastiske stød mellem to vogne

Lærers kommentar

Lærerens kommentar var at opgaven var rigtig god.

Indhold

Impuls og kinetisk energi på luftpudebanen
- Øvelsens formål
- Apparatur til forsøget
- Forsøgsopstilling
- Forsøgets udførelse
Newtons 2. lov og arbejdssætning
- Formål
- Fremgangsmåde
- Teori
- - Newtons 2. lov
- - Mekanisk energi
- - Begrebet "arbejde"
- - Kinetisk energi
- - Kollision
- - Impuls
- Databehandling
Fejlkilder
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Formålet med øvelsen er at studere at elastiske og uelastiske, centrale stød, og undersøge, hvorvidt impuls og energi er bevaret.
Øvelsen udføres på luftpudebanen. To vogne med faner er placeret på banen. Til måling af vognenes hastigheder benyttes to fotoceller F1 og F2. Når vognenes faner bryder fotocellerne, måler programmet Logger Pro i computeren passage tiderne for disse (dvs. de tidsrum, hvor fotocellen er afbrudt). Disse tider benyttes sammen med fanelængderne til at beregne vognenes hastigheder... Køb adgang for at læse mere

Impuls og kinetisk energi | Fysik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.