Idéhistorie: Tro og viden - Charles Darwin

  • HTX 3. år
  • Idéhistorie B
  • 12
  • 8
  • 2339
  • PDF

Idéhistorie: Tro og viden - Charles Darwin

I denne opgave i Idéhistorie B finder du en redegørelse for de tre teser om forholdet mellem religion og videnskab sat i forhold til Darwin og evolutionsteorien.

Opgaveformulering

- Redegør for de tre teser omkring forholdet ml. videnskab om religion – konflikttesen, uafhængighedstesen og dialogtesen.

- Undersøg hvilken af de tre teser karakteriserer forholdet ml. videnskab og religion i forbindelse med Darwin og evolutionsteorien og forklar hvorfor.

- Diskutér forholdet ml. videnskab og religion i nutiden (inddrag de tre teser).

Indhold

Opgavebesvarelse 3
Redegør for de tre teser omkring forholdet ml. videnskab om religion – konflikttesen, uafhængighedstesen og dialogtesen. 3
Undersøg hvilken af de tre teser karakteriserer forholdet ml. videnskab og religion i forbindelse med Darwin og evolutionsteorien og forklar hvorfor. 5
Diskutér forholdet ml. videnskab og religion i nutiden (inddrag de tre teser) 6
Konklusion 7
Litteraturliste 7
Hjemmesider 7
Tekster 7

Uddrag

Opgavebesvarelse

Redegør for de tre teser omkring forholdet ml. videnskab om religion – konflikttesen, uafhængighedstesen og dialogtesen.

I konflikttesen anses religion og videnskab som to modstridende kræften, som igennem historien har lagt anledning til en lang række konflikter. For tilhængere af konfliktesen anses en konflikt mellem religion og videnskab som værende uundgåelig og nødvendig. Argumentet for den uundgåelige konflikt er historiens mange eksempler, hvor bølgerne er gået højt mellem tilhængere af hver overbevisning. Et eksempel kunne være, da Galileo Galilei kæmpede mod den undertrykkende og formørkende Kirke som ikke ville acceptere Galileis banebrydende opdagelser.
I konflikttesen er det dog ikke nødvendigvis videnskaben, som bliver opfattet som den ophøjede og oplyste overbevisning, det kan ligeså vel være religionen som løfter sig med sin åndelige forståelse. Dog er det i den klassiske formulering af konflikttesen, religionen ... Køb adgang for at læse mere

Idéhistorie: Tro og viden - Charles Darwin

[1]
Bedømmelser
  • 10-04-2016
    Rigtigt god opgave. Meget god til inspiration