IC Companys A/S | VØ B | Eksamen december 2012

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: IC Companys A/S | VØ B | Eksamen december 2012

Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet fra VØ B december 2012 (hhx123-VØK/B-12122012).

Indeholder både besvarelse i word og bilag i excel fil.

Følgende opgaver besvares:
Opgave 1: Virksomhedsanalyse - IC Companys A/S
Opgave 2: Virksomhedens rapportering Ungmode A/S
Opgave 3: Kalkulation og indtjening Sundhed A/S
Opgave 4: Budgettering Excellent A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør for de væsentligste faktorer, der er årsag til IC Companys A/S' økonomiske situation i 2011/12, jf. artiklerne og videoklippet.

1.2 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for IC Companys A/S for årene 2009/10 til 2011/12 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og videoklippet.

Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.

1.3 (5 %)
Vurder, hvorledes IC Companys A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2011/12 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2 i Excel-filen.

1.4 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi IC Companys A/S fremover vil benytte på de internationale markeder.

1.5 (5 %)
Vurder IC Companys A/S' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Opstil en balance for Ungmode A/S pr. 31.10.2012. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 3.

I bilag 5 er der en skabelon til balancen.

2.2 (5 %)
Beregn årets resultat, hvis konto ”3200: Lokaleomkostninger” havde været 10 % mindre.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan flytningen af butikken i Holstebro kan påvirke årets resultat i de kommende år.

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for Fitness 210.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 6.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Fitness 210.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for Fitness 210, hvis kursen på CNY stiger til 95.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan Sundhed A/S kan opnå den ønskede dækningsgrad på 45 %.

4.1 (10 %)
Opstil resultatbudgettet for 2013 for Excellent A/S.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 7 i Excel-filen.

I bilag 7 findes også en skabelon til opstilling af resultatbudgettet.

4.2 (5 %)
Vurder, om Excellent A/S anvender den direkte eller den indirekte metode ved resultatbudgetteringen og forklar, hvad der kan være årsagen til den valgte metode.

4.3 (5 %)
Forklar, om indtægten for de solgte varer til kunden på Bornholm skal medtages i resultatbudgettet for 2013.

Uddrag

1. Redegør for de væsentligste faktorer, der er årsag til IC Companys A/S' økonomiske situation i 2011/12, jf. artiklerne og videoklippet

Den økonomiske situation hos IC Companys (ICC) er blevet kaldt skuffende, utilfredsstillende og uacceptabel efter det endelige årsregnskab kom ud for 2011/2012 året. Dette er grundet en kombination af flere forskellige årsager, som alle har påvirket virksomhedens resultat i den negative retning.

Først og fremmest har man oplevet, at omsætningen er faldet i forbindelse med at forbrugere i Sydeuropa blev meget tilbageholdende grundet den nuværende økonomiske krise. Herudover har man oplevet at omkostningerne på henholdsvis råvarer og lønninger er steget mere end forventet, hvilket har medført højere kostpriser, som også påvirker virksomhedens resultat i en negativ retning. Til sidst blev hjemmemarkedet (Danmark) også ramt af en varm vinter, som medførte at det blev sværere for virksomhedens forskellige brands at sælge deres vinterkollektioner.

Det fortælles også, at virksomheden ikke var forberedt på den omstilling de skulle igennem i forbindelse med det sidste nedgangsår. Man kom igennem regnskabsåret 2010/2011 med det største overskud nogensinde, og herved da hele den store cocktail af begivenheder ramte ned over virksomheden, var man ikke indstillet nok på et så stort udsving i det økonomiske resultat. Man blev herved nødt til at foretage nogle justeringer med hensyn til salgspriser og udsalg rundt omkring i Europa, som gjorde at virksomhedens indtjening faldt... Køb adgang for at læse mere

IC Companys A/S | VØ B | Eksamen december 2012

[13]
Bedømmelser
 • 19-03-2014
  rigtig god besvarelse og let at finde rundt i
 • 25-03-2014
  rigtig god havde nogle problemer med en opgave og var rimelig tidspresset mega god hjælp
 • 18-03-2015
  Det er en lidt difus opgave. Svær at finde rundt i
 • 16-09-2014
  fsdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd