"Kvalme" og "Eksistentialisme er humanisme" af Sartre

  • HTX 3. år
  • Filosofi C
  • Ingen givet
  • 8
  • 2712
  • PDF

"Kvalme" og "Eksistentialisme er humanisme" af Sartre

Her finder du en opgave i Filosofi, som undersøger Jean-Paul Sartres eksistentialistiske filosofi med udgangspunkt i værkerne "Kvalme" og "Eksistentialisme er en humanisme".

Opgaveformulering
Hvorfor er der mange der har opfattet Sartres eksistentialisme som pessimistisk?

Indhold

Indledning
Begrebet
Jean-Paul Sartre
Introduktion
Kvalme-(La Nausée)
Eksistentialisme er humanisme
Den endelige konklusion
Litteraturliste

Uddrag

I n d l e d n i n g

Spørgsmålet lyder på: ”Hvorfor er der mange der har opfattet Sartres eksistentialisme som
pessimistisk”?

For at kunne redegøre for sådan et spørgsmål er det vigtigt at vide hvad eksistentialisme bunder i og hvad den tager udgangspunkt i. For at kunne besvare spørgsmålet vil jeg prøve at rekonstruere den tankegang, hvorfor er Sartres eksistentialisme pessimistisk ved at tage udgangspunkt i Sartres bøger, nemlig ”Kvalme” og ”Eksistentialisme er en humanisme” da jeg mener at de giver et godt grundlag for hvorfor folk har opfattet Sartres eksistentialisme som pessimistisk.

Den danske filosof og teolog, Søren Kirkegaard (1813-55), regnes for at være eksistentialismens forfader samt den tyske filosof Friedrich Nietzsche(1844-1900), som beskæftigede sig med den ateistiske eksistentialisme.

B e g r e b e t

Eksistentialismen betegner en filosofisk retning, som beskæftiger sig med menneskets udsatte stilling i verden. Den indbefatter begreber som angst, frihed, identitet, valg og egentlig eksistentialisme. Eksistentialismen har fået en markant plads efter værdigsammenbruddet af de to verdenskrige, her prøver eksistentialismen at genoprette og rekonstruere et meningsfyldt univers ud fra begreb om den menneskelige frihed i handlingen. Her klarer Sartre sig uden gudsbegrebet, has eksistentialisme er ateistisk, men ikke i så vidt omfang som Nietzsches. Eksistentialismen knyttes ofte til Jean-Paul-Sartres navn. Som sagt, eksistentialismen i fransk efterkrigstid blev modefilosofi,... Køb adgang for at læse mere

"Kvalme" og "Eksistentialisme er humanisme" af Sartre

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.