HTX Matematik B 2. december 2015 Flytrafik - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 2. år
  • Matematik B
  • 12
  • 15
  • 1005
  • PDF

HTX Matematik B 2. december 2015 Flytrafik - Vejledende besvarelse

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Matematik B på HTX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra onsdag den 2. december 2015.

Indhold

Opgave 1. Flypassagerer
a) Indtegn data i et passende koordinatsystem.
b) Argumenter for at sammenhængen mellem årstal og antal passagerer tilnærmelsesvist kan beskrives med en lineær model.
c) Opskriv forskriften for den fundne model.
d) Forklar hvilken betydning konstanterne i forskriften har i denne sammenhæng.
e) Hvor mange passagerer rejste ifølge modellen fra de danske lufthavne i 2009?
f) Sammenlign det beregnede tal med det faktiske og kommentér.

Opgave 2. Toldfri butik
a) Bestem forskriften for den rette linje, l, som går gennem C og D.
b) Bestem vinkel CDE.
c) Bestem arealet af hele butiksområdet.
d) Skitser en løsning til gangarealets udformning.
e) Argumenter ved hjælp af antagelser, beregninger mv. for at den valgte udformning overholder de to krav.

Opgave 3. Flyvning
a) Indtegn flyets hastighed som stedvektor i et koordinatsystem.
b) Bestem flyets fart |v| og retningsvinklen.
c) Bestem v_total og flyets nye fart.
d) Bestem vinklen mellem flyets oprindelige hastighed v og den samlede hastighed v_total.

Opgave 4. Forbindelsesbygning
a) Indtegn graferne for f og g i et koordinatsystem.
b) Bestem højden h af bygningen.
c) Bestem den største bredde på bygningen.
d) Bestem arealet af tværsnittet.
e) Vurder den samlede længde metalprofil i gavlen.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 4.c i eksamenssættet.

Vi bestemmer en funktion b for den lodret afstand mellem funktionerne:
b(x)=f(x)-g(x)
b(x)≔-0,00127·x^3-0,0531·x^2+0,4202·x+5,58
Vi bestemmer b's maksimum:
b^' (x)=0
⇕ Ligningen løses for x vha. CAS-værktøjet WordMat.
x=3,513749
Vi tjekker, at der er tale om et maksimum:
b^' (3)≈0,06611
b^' (4)≈-0,06676
Da hældningen er positiv lige før den fundne x-værdi og negativ lige efter, er der tale om et maksimum. Vi bestemmer den maksimale bredde:
b(3,513749)≈... Køb adgang for at læse mere

HTX Matematik B 2. december 2015 Flytrafik - Vejledende besvarelse

[1]
Bedømmelser
  • 28-01-2017
    Rigtig fin opgave, hvor der er gode forklarende tekster.