HTX Kemi A NET 29. maj 2017 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Kemi A
  • 12
  • 16
  • 2455
  • PDF

HTX Kemi A NET 29. maj 2017 - Vejledende besvarelse

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af Kemi A på HTX det digitale eksamenssæt fra mandag den 29. maj 2017.

Det er Studienets egen fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

Studienets kommentar

I opgave 1.c og 4.b er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaven/opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1: Phenolphthalein

I opgaven skal du markere de funktionelle grupper i phenolphthalein. Derefter skal du forklare, hvordan spektrofotometri kan anvendes til at følge omdannelsen af phenolphthalein. Du skal også bestemme reaktionsordenen og aktiveringsenergien for omdannelsen af phenolphthalein ved pH større end 12.

Opgave 2: Ritalin

I denne opgave skal du markere de asymmetriske carbonatomer i methylphenidat. Du skal også angive reaktionstypen for det sidste trin i syntesen af methylphenidat. Derefter skal du argumentere for opløseligheden af methylphenidat i en sur og en basisk opløsning. Til sidst skal du beregne udbytteprocenten af methylphenidat i en bestemt reaktion.

Opgave 3: Chlorbutansyre

Her skal du beregne massen af 3-chlorbutansyre i en bestemt opløsning, og du skal også beregne opløsningens pH værdi. Derefter skal du tegne et bjerrumdiagram for 3-chlorbutansyre og dens korresponderende base. Du skal også benytte bjerrumdiagrammet i en specifik situation. Til sidst skal du beregne volumenet af natriumhydroxid, som skal anvendes til en puffer med 3-chlorbutansyre.

Opgave 4: Brændt kalk

I opgaven skal du opskrive ligevægtsloven for ligevægten mellem kalk, CaCO3, og brændt kalk, CaO. Derefter skal du bestemme entalpitilvæksten for reaktionen, og du skal også bestemme ligevægtskonstanten ved 900 K. Du skal beregne massen af kalk i en bestemt situation. Til sidst skal du forklare, hvordan udbyttet af brændt kalk påvirkes, hvis carbondioxid blæses væk under reaktionen.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 3.a i eksamenssættet.

For at bestemme den nødvendige stofmængde af 3-chlorbutansyre, skal vi først kende 3-chlorbutansyres molare masse. Strukturen af 3-chlorbutansyre kan ses i figuren herunder, og ud fra denne kan vi optælle molekylformlen til at være C4H7ClO2.

M(C_4 H_7 ClO_2 )=4·M(C)+7·M(H)+M(Cl)+2·M(O)=4·12,01 g/mol+7·1,01 g/mol+35,45 g/mol+2·16,00 g/mol=122,56 g/mol
Vi kan nu anvende følgende formel til at bestemme den nødvendige stofmængde af 3-chlorbutansyre, idet volumen af opløsningen skal være 250 mL (0,250 L).
n(3–chlorbutansyre)=c(3–chlorbutansyre)·V=0,037 M·0,250 L=0,00925 mol
Vi omregner nu stofmængden til en masse vha. den molare masse for 3-chlorbutansyre.
m(3–chlorbutansyre)=M(3–chlorbutansyre)·n(3–chlorbutansyre)=122,56 g/mol·0,00925 mol=1,13 g
Altså skal der afvejes 1,13 g 3-chlorbutansyre... Køb adgang for at læse mere

HTX Kemi A NET 29. maj 2017 - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.