HTX Kemi A Eksamen 25. august 2015

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Kemi A
  • 12
  • 13
  • 1791
  • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Kemi A Eksamen 25. august 2015

Her kan du se Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet til HTX-A eksamen tirsdag den 25. august 2015.

Det er Studienets egen fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

I opgaverne 1.d, 1.e, 4.a og 4.d er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1: Indigo - det blå guld
a. Vis, at indigos molarmasse er 262,26 g/mol.
b. Beregn stofmængdekoncentrationen af indigo i en mættet vandig opløsning.
c. Bestem reaktionstypen for reaktion II.
d. Argumenter for, at der ved den spektrofotometriske analyse måles ved en bølgelængde på 610 nm.
e. Vis, at den molare absorptionskoefficient, ε_λ, for indigo i DMF ved 610 nm er 2,25∙10^4 M-1∙cm-1.
f. Beregn indholdet af indigo i bladene i mg/100g.

Opgave 2: Acetylsalicylsyre (ASS)
a. Vis, at reaktionen forløber som en 1. ordens reaktion med hensyn til koncentrationen af acetylsalicylsyre.
b. Beregn halveringstiden, T_½.
c. Beregn, hvor lang tid der går, før 99 % af acetylsalicylsyren er hydrolyseret.
d. Beregn, hvor stor en procentdel af acetylsalicylsyre der findes på syreform i blod.

Opgave 3: Kanelsyre
a. Argumenter for, at malonsyres systematiske navn er propandisyre.
b. Vis, at kanelsyre findes på to isomere former.
c. Beregn det praktiske udbytte i masseprocent for ovenstående kanelsyresyntese.
d. Opskriv et afstemt reaktionsskema for reaktionen mellem kanelsyre og dibrom.
e. Vis, at pK_B for kanelsyres korresponderende base i blandingen er 8,8. Beregn den teoretiske pH-værdi i ækvivalenspunktet. Bilag kan benyttes.

Opgave 4: Salpetersyre og Oswald metoden
a. Beregn entalpitilvæksten, ΔH°, for reaktion I.
b. Opskriv ligevægtsloven, K, for reaktion IV. Angiv enheden for K.
c. Forklar, hvorledes tryk og temperatur påvirker dannelse af salpetersyre.
d. Beregn ligevægtskonstanten, K, ved 900°C for reaktion IV.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 3.e

Titrerkurven viser os hvad pH er i opløsningen imens NaOH bliver tilsat. Ud af x-aksen er volumenet af 0,100 mol/L NaOH opløsning tilsat, og op af y aksen er pH målt i opløsningen.
Grafen starter med at være meget flad fra ca. 0 til 19 mL. pH er på det flade stykke ca. 5. Ved 19 mL kommer der en S-form hvor pH meget hurtigt øges indtil den flader ud igen til ca. 12.
pKB værdien kan vi finde ved at analysere den første flade strækning. Når NaOH tilsættes syreopløsningen vil den ikke ændre pH meget fordi den omdanner kanelsyre til den korresponderende base. Dette princip bruges også til buffersystemer: Når der er præcis lige meget af syre og baseformen til stede i opløsningen vil der være et buffersystem, og pH = pKS for syren. Halvvejs igennem titreringen passer godt med punktet ved 10 mL, som vi kan aflæse til at være ca. 5,2. Det gælder så at:
pK_B=14-pK_S=14-5,2=8,8
I ækvivalenspunktet vil opløsningen kunne beskrives som om at reaktionen:
Kanelsyre-COOH (aq)+OH^- (aq)→Kanelsyre-COO^- (aq)+H_2 O (l)
Er løbet til ende. I ækvivalenspunktet er der derfor en vandig opløsning af baseformen af kanelsyre med samme stofmængde som mængde af NaOH tilsat. I grafen ligger ækvivalenspunktet ca. ved 20 mL, hvilket svarer til en stofmængde på... Køb adgang for at læse mere

HTX Kemi A Eksamen 25. august 2015

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til HTX Kemi A Eksamen 25. august 2015.