HTX Kemi A Eksamen 2. juni 2014 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HTX 3. år
 • Kemi A
 • 12
 • 10
 • 2207
 • PDF

HTX Kemi A Eksamen 2. juni 2014 - Vejledende besvarelse

Her kan du se Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet til HTX Kemi A eksamen 2. juni 2014

Opgaverne i dette eksamenssæt er blevet regnet og besvaret af Studienets egen fagredaktør i kemi.

I opgaverne 1.d, 1.e og 1.f er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1: Bly og blyakkumulatoren
a. Opskriv den kemiske formel for chromgult.
b. Angiv oxidationstal for bly i blyforbindelserne i den strømgivende reaktion.
c. Opskriv ligevægtsloven for den strømgivende reaktion.
d. Beregn ∆H° for den strømgivende reaktion.
e. Vis, at reaktionen mod højre er spontan ved 25 °C og standardbetingelser.
f. Beregn ligevægtskonstanten, K, ved −10 °C og standardbetingelser. Forklar, hvorfor biler alligevel kan have svært ved at starte en kold vinterdag.

Opgave 2: Linalool
a. Angiv det systematiske navn for linalool.
b. Angiv reaktionstype for reaktionen.
c. Angiv de funktionelle grupper i stoffet A.
d. Bestem det teoretiske udbytte af stoffet A.
e. Vurder stoffet A's opløselighed i vand.

Opgave 3: Butansyre
a. Vis, at butansyres styrkeeksponent, pKs, er 4,8. Beregn styrkekonstanten, Ks, for butansyre.
b. Beregn pH i en 0,0100 M opløsning af butansyre.
c. Beregn pH i blandingen.
d. Bestem, hvor stort et volumen 0,0100 M NaOH, der skal tilsættes.

Opgave 4: 3-oxopentandisyre
a. Opskriv hastighedsudtrykket ved 40,0 °C.
b. Beregn, hvor lang tid der går, før koncentrationen af 3-oxopentandisyre er aftaget til 10 % af begyndelseskoncentrationen.
c. Vis, at aktiveringsenergien, EA, er 98,4 kJ/mol.
d. Bestem aktiveringsenergien, EA, med katalysator. Vurder resultatet i forhold til forsøget uden katalysator.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 2.a i eksamenssættet

Alkoholgruppen er den funktionelle gruppe i linalool, der har den højeste prioritet, og derfor får linalools systematiske navn suffixet –ol og denne gruppe angiver også nummereringen af kulstofatomer i linalool. Den længste kulstofkæde i linalool er 8 kulstofatomer lang, hvilket navgives –oktan. Da alkoholgruppen skal have det lavest mulige nummer, nummereres kulstofatomerne, således at alkoholgruppen sidder på C3. Linalool er altså en homolog til oktan-3-ol.
Linalool indeholder også to dobbeltbindinger, der er placeret på C1 og C6 og disse bidrager derfor med -1,6-dien- til navnet, som erstattet –an i oktan, da –an er suffixet for en alkan og –en er suffixet for en alken. Linalool er altså en homolog til okt-1,6-dien-3-ol.
Endeligt har linalool to methylgrupper på hovedkulstofkæden, og disse er placeret på hhv C3 og C7. De to methylgrupper bidrager derfor med præfixet 3,7-dimethyl-. Linalools systematiske navn er derfor... Køb adgang for at læse mere

HTX Kemi A Eksamen 2. juni 2014 - Vejledende besvarelse

[4]
Bedømmelser
 • 01-03-2017
  Givet af HTX-elev på 2. år
  flotte besvarelser, burde ikke forklares/uddybes yderligere
 • 23-05-2016
  Meget overskueligt skrevet, god kilde til inspiration
 • 23-03-2021
  Givet af HTX-elev på 3. år
  meget velargumenteret og godt formuleret
 • 28-04-2016
  Givet af HTX-elev på 3. år
  God opgave til at få inspiration