HTX Kemi A 31. maj 2013 - Eksamenssæt - Opgave 1, 2, 3 og 4

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HTX 3. år
 • Kemi A
 • 12
 • 11
 • 930
 • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Kemi A 31. maj 2013 - Eksamenssæt - Opgave 1, 2, 3 og 4

Vejledende besvarelse til HTX Kemi A eksamenssættet fra den 31. maj 2013.

Alle opgaver er gennemregnet af Studienets fagredaktør i Kemi.

I opgaverne 2 og 3.b er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1
a) Bestem molekylformlen for ibuprofen. Vis, at molarmassen for ibuprofen er 206,28 g/mol.
b) Redegør for, at der er spejlbilledisomeri i oleocanthal. Benyt eventuelt svarark.
c) Angiv reaktionstypen for trin 3.
d) Vurder opløseligheden af ibuprofen i vand.
e) Bestem renheden af ibuprofen i masseprocent.
f) Vis, at pKS for ibuprofen er 5,7. Beregn pH i opløsningen af ibuprofen før titrering.

Opgave 2
a) Beregn ΔS° for ligevægten.
b) Afgør, om reaktionen er exoterm eller endoterm.
c) Undersøg, om reaktionen forløber spontant ved 25 °C.
d) Bestem ligevægtskonstanten ved 10 °C.

Opgave 3
a) Argumenter for, at reaktionen er en redoxreaktion.
b) Vis, at kuvettens bredde er 1,0 cm.
c) Vis, at reaktionen er af første orden med hensyn til permanganat.
d) Bestem hastighedskonstanten, k. Beregn halveringstiden.

Opgave 4
a) Navngiv alle deltagende stoffer i reaktionen.
b) Argumenter for om ligevægten er heterogen eller homogen.
c) Opskriv ligevægtsloven, KP, for reaktionen.
d) Beregn partialtrykket af såvel CO som CO2.
e) Beregn, hvor mange mol Fe, der dannes ved ligevægt.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 3.d i eksamenssættet.

Hastighedskonstanten bestemmes ud fra regressionen fra førsteordensplottet. Det gælder for en førsteordens reaktion:
ln⁡[A_t ]=ln⁡[A_0 ]-k∙t
ln⁡[A_t ]=-9,2015-0,0206s^(-1)∙t
Af regressionen kan det ses at hastighedskonstanten er 9,2015 s-1.
Halveringstiden bestemmes ved hjælp af:
T_½=ln⁡(2)/k
Hvor:
k er fundet af regressionen til 9,2015 s-1
T_½=ln⁡(2)/(9,2015s^(-1))=... Køb adgang for at læse mere

HTX Kemi A 31. maj 2013 - Eksamenssæt - Opgave 1, 2, 3 og 4

[12]
Bedømmelser
 • 08-04-2015
  Givet af Studerende på 10. år
  Det gik super hurtigt, ingen problemer med downloadingen. Hele dokumentet er godt udfyldt og kunne hjælpe med mine spørgsmål
 • 21-03-2014
  goood work. Dejligt at få en lidt indblik i hvad man kan støde ind på kemi A :_)
 • 27-10-2015
  Super god opgave!!!!
 • 15-08-2015
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Meget god inspiration !