HTX Kemi A Eksamen 15. december 2011

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HTX 3. år
 • Kemi A
 • 12
 • 10
 • 1733
 • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Kemi A Eksamen 15. december 2011

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af eksamenssættet til STX Kemi A, som blev brugt til eksamen torsdag den 15. december 2011.

Alle opgaverne i eksamenssættet er besvaret og regnet igennem af Studienets fagredaktør i kemi.

Indhold

Opgave 1: Linalool og ethylcinnamat (Kanel)
a. Angiv molekyleformlen for linalool.
b. Vis, at linalool findes på to isomere former.
c. Navngiv reaktanterne A og B, som anvendes ved fremstilling af ethylcinnamat.
d. Beregn udbytteprocenten af ethylcinnamat.
e. Argumenter for, hvilket af følgende opløsningsmidler er bedst egnet: Ethanol Octan-1-ol

Opgave 2: Reaktion for dinitrogenoxid, N2O
a. Opskriv et hastighedsudtryk for reaktionen.
b. Beregn hastighedskonstanten, k, ved 900 K
c. Beregn den tid der går, før 95 % af den oprindelige mængde dinitrogenoxid er nedbrudt.

Opgave 3: "Steamreforming"
a. Beregn ΔH° for reaktionen ved 25°C.
b. Redegør for, om reaktionen er spontan ved 25 °C.
c. Beregn, ved hvilken temperatur reaktionen forløber.

Opgave 4: Carbonyldichlorid
a. Vis, at trykket i beholderen er 0,95 bar lige efter indsprøjtning.
b. Opskriv ligevægtsloven, KP, for reaktionen.
c. Forklar, i hvilken retning ligevægten forskydes, hvis temperaturen øges.
d. Beregn partialtrykket for de tre stoffer ved ligevægt.

Opgave 5: Phosphorsyre
a. Beregn det volumen koncentreret phosphorsyre, der skal afpipetteres til fremstilling af phosphorsyreopløsningen.
b. Beregn pH for den fremstillede phosphorsyreopløsning.
c. Angiv, hvilke former phosphorsyre findes på ved pH = 2,5. Benyt svarark.
d. Beregn, hvor meget fast natriumhydroxid, NaOH(s), der skal tilsættes 100 mL 0,020 M phosphorsyreopløsning, for at opnå en pH på 2,5. Det antages, at der ikke sker volumenændring ved tilsætning af natriumhydroxid.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 1c i eksamenssættet.

Først bestemmes den funktionelle gruppe i forbindelse A – dette er en aldehyd (-CHO), så derfor skal navnet ende på –al. Dernæst bestemmes længden af den carbonkæde, som aldehydet sidder på – 'kæden' er kun ét kulstof lang og har derfor navnet methan. Forbindelse A er altså et methanal derivat. Forbindelse A har én sidegruppe – dette er en benzenering og denne angives med betegnelsen phenyl. Derfor navngives forbindelse A... Køb adgang for at læse mere

HTX Kemi A Eksamen 15. december 2011

[2]
Bedømmelser
 • 20-12-2015
  Opgaven gav mig god inspiration til min egen, og havde gode forklaringer der gav stor forståelse.
 • 12-09-2015
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Meget god opgave til inspiration