HTX Fysik A 2016 1. juni - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Fysik A
  • 12
  • 14
  • 1529
  • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Fysik A 2016 1. juni - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af opgaverne fra eksamen i fysik til Fysik A på HTX, som blev brugt til eksamen fra onsdag den 1. juni 2016.

Det er Studienets egen fagredaktør i fysik, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

Indhold

Opgave 1 - Bowlingkugle
a) Bestem en tilnærmet værdi for bowlingkuglens inertimoment, og forklar hvilke tilnærmelser du laver.
b) Bestem bowlingkuglens translatoriske energi og rotationsenergi under rulningen.
Opgave 2 - Pyrheliometer
a) Lav en graf, som viser metalklodsens temperatur som funktion af tiden.
b) Lav en graf, som viser den energimængde, som metalklodsen har fået tilført, som funktion af tiden, og kommentér grafens udseende.
c) Vis, at middeleffekten, som Solen tilfører metalklodsen i de første 2 minutter af eksperimentet, er 1,46 W.
d) Beregn solarkonstanten ud fra eksperimentet, og sammenlign med tabelværdien.
Opgave 3 - Vinterdæk
a) Vis, at accelerationen under bremsningen med sommerdæk er -1,56 m/s2.
b) Lav en skitse, der viser de kræfter der virker på bilen under bremsningen med sommerdæk, og beregn størrelsen af hver af kræfterne.
c) Hvilke værdier for gnidningskoefficienten mellem sne og sommerdæk, hhv sne og vinterdæk, har folkene bag reklamen brugt?
Opgave 4 - Cykelpumpe
a) Bestem antallet af mol luft i cykelpumpen i tilstand 1.
b) Bestem temperaturen af luften i cykelpumpen i tilstand 2 i enheden °C.
c) Bestem det arbejde, der skal tilføres luften under hele pumpeslaget fra tilstand 1 til tilstand 3.
d) Lav en skitse, der viser pV-diagrammet for hele det langsomme pumpeslag, og gør rede for om det arbejde, der skal tilføres luften under hele det langsomme pumpeslag, er større, mindre eller det samme som for hele det hurtige pumpeslag.
Opgave 5 - Lysbue
a) Bestem den elektriske feltstyrke mellem elektroderne under antagelse af, at feltet mellem elektroderne er homogent.
b) Bestem potentialforskellen mellem punkterne A og B ved hjælp af figur 5.2.
c) Udnyt figur 5.2 til at forklare formen af lysbuen vist på figur 5.1.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 2.b i eksamenssættet:

Vi ser på nettotilførslen af energi til metalklodsen, da vi ud fra de opgivne data ikke ved noget om, hvor meget af den samlede tilførte energi, som metalklodsen afgiver til omgivelserne. Til ethvert tidspunkt kan den tilførte energimængde så bestemmes af formlen:
ΔE=C·ΔT=C·(T(t)-T_0 )
Hvor T_0 angiver starttemperaturen og T(t) angiver temperaturen T som funktion af tiden t.
Vi oplyses, at C=50,5 J/K=50,5 J/℃
Vi laver nu en kolonne i Excel, hvor vi udregner den tilførte energimængde. Herunder vises et eksempel for t=5,0 s, hvor T=20,65℃. Vi aflæser (celleformatet ændres, så alle decimaler er synlige), at T_0=20,5022℃ og får så:
ΔE=50,5 J/℃·(20,65℃-20,5022℃)≈7,575·J
Denne procedure gentages for alle datapunkter, og vi tegner en (t,ΔE)-graf:... Køb adgang for at læse mere

HTX Fysik A 2016 1. juni - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til HTX Fysik A 2016 1. juni - Besvarelse af eksamenssæt.