HTX Fysik A 2015 24. august - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HTX 3. år
 • Fysik A
 • 12
 • 13
 • 2029
 • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Fysik A 2015 24. august - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Fysik A på HTX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra mandag den 24. august 2015.

Indhold

Opgave 1: Spiseolie
a) Bestem indfaldsvinklen i punktet A, når brydningsvinklen er 18,1°.
b) Undersøg, om der er totalrefleksion i punktet B.
c) Bestem brydningsindekset af den ukendte spiseolie.

Opgave 2: Airbus A380
a) Bestem radius i cirkelbevægelsen.
b) Lav en skitse, der viser de kræfter, der virker på flyet under krængningen som vist på figur 2.2, med angivelse af retning og angrebspunkt.
c) Bestem centripetalaccelerationen i anden kurskorrektion.
d) Hvor mange gange skal løftekraften være større end tyngdekraften, for at flyet kan holde sig i en vandret, jævn cirkelbevægelse når krængningsvinklen er maksimal?

Opgave 3: Elektromagnet
a) Lav en skitse, der viser retningen af den magnetiske fluxtæthedsvektor B i punktet P på figur 3.2, og forklar hvor magneten får nordpol og sydpol.
b) Bestem størrelsen af den magnetiske fluxtæthedsvektor B i punktet P på figur 3.2.
c) Bestem den elektriske effekt, der afsættes i ledningen.

Opgave 4: Togacceleration
a) Tegn en graf, der viser togets hastighed som funktion af tiden.
b) Bestem togets kinetiske energi, når det har accelereret i netop 2 minutter.
c) Hvor langt fra stationen har toget kørt, når det har opnået hastigheden 160 km/h?
d) Hvor mange liter kølevand skal der løbe gennem dieselmotoren på ét sekund?
e) Hvor mange liter luft skal blæserne suge ind på ét sekund?

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 4.d i eksamenssættet:

Vi beregner mængden af varmeenergi, som kølevandet fjerner, ud fra følgende formel:
P=E/t
Hvor P er effekt, E er energi og t er tid. Vi kender effekten og tiden er sat til 1 sekund:
P≔2400·〖10〗^3 W
t≔1 s
P=E/t
⇕ Ligningen løses for E vha. CAS-værktøjet WordMat.
E=2400000 J
Vi kender nu mængden af varmeenergi, som kølevandet fjerner. Vi benytter følgende formel til at bestemme volumenet af kølevandet:
Q=m·c·∆T
Hvor Q er varmetabet, m er vandets masse, c er vandets specifikke varmekapacitet og ∆T er ændringen i temperatur, givet i kelvin. Vi definerer størrelserne:
Q≔2400000 J
∆T=(91+273K)-(78+273K)
∆T≔13 K
Vi slår vands specifikke varmekapacitet op i fysik/kemi databogen:
c≔4182 J/(kg·K)
Vi bestemmer vandets masse:
Q=m·c·∆T
⇕ Ligningen løses for m vha. CAS-værktøjet WordMat.
m≈44,14524 kg
m≔44,14524 kg
Vi bestemmer volumenet af vandet ud fra sammenhængen mellem vands densitet og masse... Køb adgang for at læse mere

HTX Fysik A 2015 24. august - Besvarelse af eksamenssæt

[1]
Bedømmelser
 • 04-10-2021
  Næsten hele opgave 2 er forkert, det er simple matematik isolationer og beregninger der sejler.
  Tak for din bedømmelse. Du har ret i et par ting: Vi har rettet i opgave 2a, så dette spørgsmål regnes korrekt ud. Vi deler nu med 3,6 Vi har desuden ændret i teksten til opgave 2b, så det fremgår tydeligt, at centripetalkraften ikke skal opfattes som en enkeltkraft, men derimod som summen af enkeltkræfterne (dvs: Den resulterende kraft). Vi har ikke fundet anledning til at rette i opgave 2c og 2d.
  Givet af: Studienet.dk redaktionen