HTX Fysik A 2015 2. juni - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HTX 3. år
 • Fysik A
 • 12
 • 13
 • 1529
 • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Fysik A 2015 2. juni - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af opgaverne fra eksamen i fysik til Fysik A på HTX, som blev brugt til eksamen tirsdag den 2. juni 2015.

Indhold

Opgave 1: Lod i væske
a) Vis, at loddets rumfang er 23,55 cm^3.
b) Lav en skitse af de kræfter, der virker på loddet på figur 1.2, med angivelse af størrelse, retning og angrebspunkt.
c) Hvad viser vægten på figur 1.2 og på figur 1.3 ?

Opgave 2: Intelligent boligopvarmning
a) Bestem den teoretisk bedste effektfaktor for en varmepumpe ved disse temperaturer.
b) Bestem varmepumpens gennemsnitlige effektforbrug i det pågældende døgn.
c) Bestem temperaturfaldet i betonlaget i løbet af de 16 timer, hvor varmepumpen er slukket, og vurder om den nævnte lagringsmetode er realistisk.

Opgave 3: Batteri i elektrisk bil
a) Tegn en graf der viser polspændingen som funktion af belastningsstrømmen.
b) Bestem batteriets indre modstand.
c) Find strømstyrken som batteriet skal levere under denne belastning.

Opgave 4: Acceleration af elektrisk bil
a) Bestem bilens acceleration i det øjeblik, bilen kører 40 km/h, når der ses bort fra modstandskræfter.
b) Hvilken af de fire grafer er den rigtige? Svaret skal begrundes.
c) Bestem det arbejde, som modstandskræfterne på bilen yder under accelerationen, og kommentér resultatet.

Opgave 5: Lokomotivaksel
a) Bestem lokomotivets hastighed i km/h.
b) Bestem den samlede rotationsenergi i elektromotoren og hjulakslen.
c) Bestem størrelsen af kontaktkraften mellem det lille og det store tandhjul.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 1.c

Tallet på vægten er et udtryk for det samlede antal newton, som påvirker vægten lodret nedad. På figur 1.3 påvirkes vægten af tyngdekraften fra loddet, glasset, vandet og snoren og opdriften fra fortrængte væske. Vi ser bort fra snorens masse, da den er ubetydelig lille. Vi har givet tallet på vægten på figur 1.1, som er den samlede masse fra glasset og vandet, som påvirker vægten. Vi beregner den samlede masse, som påvirker vægten på figur 1.3
m_samlet=(m_vand+m_glas )+m_lod=334,8g+199,5g=534,3g=0,5343 kg
Den samlede tyngdekraft fra massen, loddet og glasset beregnes:
F_t=m_samlet·g
Vi indsætter følgende størrelser i SI-enheder, i formlen:
m_samlet≔0,5343 kg
g≔9,82 N/kg
F_t=m_samlet·g=5,246826 N
F_t≔5,246826 N
Vi beregner opdriften. Vi beregner først massen af den fortrængte væske. Vi indsætter følgende størrelser i SI-enheder, i formlen:
ρ_væsken≔1,235 kg/L
V_loddet≔23,55·〖10〗^(-3) L
m_opdrift=ρ_væsken·V_loddet≈0,02908425 kg
m_opdrift≔0,02908425 kg
F_opdrift=m_opdrift·g≈0,2856073 N
F_opdrift≔0,2856073 N
Vi beregner summen af de kræfter, som påvirker vægten lodret nedad. Da opdriften er modsatrettet tyngdekraften, trækkes opdriften fra størrelsen af tyngdekraften:
F_samlet=F_t-F_opdrift≈... Køb adgang for at læse mere

HTX Fysik A 2015 2. juni - Besvarelse af eksamenssæt

[2]
Bedømmelser
 • 27-03-2016
  Rigtig fint. Dog er der nogle mangler. Og der mangler forklaringer på nogle ting, som lige skal tilføjes. Ellers en super fin besvarelse.
 • 25-05-2017
  Der er nogle afrundinger, men ellers er det rigtigt