HTX Fysik A 2011 26. maj - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Fysik A
  • 12
  • 13
  • 1415
  • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Fysik A 2011 26. maj - Besvarelse af eksamenssæt

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af opgaverne fra eksamen i fysik til Fysik A på HTX, som blev brugt til eksamen den 26. maj 2011.

Alle opgaverne i eksamenssættet er besvaret og regnet af Studienets fagredaktør i fysik.

Indhold

Opgave 1
a) Bestem afbøjningsvinklen til 1. orden for denne spektrallinie.
b) Bestem afstanden x fra centralpletten til pletten for afbøjning til 2. orden som vist på figur 1.2.
c) Bestem den elektriske feltstyrke mellem elektroderne i spektrallampen.
Opgave 2
a) Beregn tyngdekraften på ballonen.
b) Bestem trykket i ballonen.
c) Hvad viser vægten nu?
Opgave 3
a) Hvor lang tid er drejeskiven om at rotere en omgang, når den roterer hurtigst?
b) Bestem en tilnærmet værdi for drejeskivens og lokomotivets samlede inertimoment. Forklar de tilnærmelser du laver.
c) Bestem den gennemsnitseffekt, som motoren tilfører drejeskiven.
d) Bestem gnidningskræfternes samlede moment på drejeskiven.
e) Lav en skitse, der viser de kræfter der virker på drejeskiven med angivelse af retning og angrebspunkt.
f) Bestem den kraft, som den cirkelformede skinne påvirker hjulet H på figur 3.4 med.
Opgave 4
a) Vis at strømmen som løber gennem startmotoren er 68,2 A.
b) Bestem den indre modstand af startbatteriet.
c) Tegn en graf, der viser startbatteriets afgivne effekt som funktion af tiden under afladningen.
d) Bestem forholdet mellem energien som startbatteriet har afgivet og energien som startbatteriet har modtaget, og kommentér resultatet.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 2.c i eksamenssættet:

Vi kan ikke længere se bort fra opdriften. Vægten måler kraften fra ballonen på vægten og oversætter til en masse vha. tyngdeaccelerationen. Tyngdekraften er større end eller lig med opdriften, da ballonen ellers ikke ville kunne lægges på vægten, så størrelsen af kraften fra ballonen på vægten er:
F_ballon=F_t-F_op
Hvor:
F_t=m·g
Opdriften er lig med tyngdekraften på den fortrængte masse af luft:
F_op=m_luft·g=ρ_luft·V_ballon·g
Kraften fra ballonen oversættes til en masse m_display, som vises:
F_ballon=m_display·g
Det vil sige:
m_display·g=m·g-ρ_luft·V_ballon·g

m_display=m-ρ_luft·V_ballon
Hvor:
m=m_ballon+m_(CO_2 )=2,25 g+9,05 g=11,30 g
Vi anvender densiteten for luft ved 0℃, da databogen ikke indeholder værdien ved 20℃:
ρ_luft=1,293 kg/m^3=1,293 g/L
Vi får så... Køb adgang for at læse mere

HTX Fysik A 2011 26. maj - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.