HTX Fysik A 2009 21. august - Besvarelse af eksamenssæt

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HTX 3. år
  • Fysik A
  • 12
  • 13
  • 1478
  • PDF

Vejledende besvarelse: HTX Fysik A 2009 21. august - Besvarelse af eksamenssæt

Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne fra eksamenssættet i Fysik A på HTX fra fredag den 21. august 2009 kan du se her.

Opgaverne i dette eksamenssæt er blevet regnet og besvaret af Studienets egen fagredaktør i fysik.

Indhold

Opgave 1
a) Bestem gitterkonstanten for sommerfuglevingen.
b) Bestem antallet af afbøjningsordner der kan observeres fra en sommerfuglevinge med gitterkonstanten 1 mikrometer.
Opgave 2
a) Forklar hvorfor grafen på figur 2.2 er meget stejl i begyndelsen og senere flader ud.
b) Bestem ud fra figur 2.2 den totale energimængde, vandet får tilført i løbet af 3 timers opvarmning.
c) Bestem ud fra figur 2.2 den gennemsnitseffekt, der skal tilføres vandet i løbet af den første time. Kommentér resultatet.
Opgave 3
a) Bestem tyngdekraftens moment om B.
b) Bestem størrelsen af de lodrette kontaktkræfter mellem vejen og dækkene i punkterne A og B.
c) Bestem den maksimale acceleration motorcyklen kan have uden at forhjulet mister kontakten med vejbanen.
d) Hvilken indflydelse har luftmodstanden på de lodrette kontaktkræfter i punkterne A og B?
Opgave 4
a) Vis, at resistansen for glødetråden til nærlys er ca. 2,6 Ω.
b) Bestem glødetrådens effektforbrug og resistans i denne situation. Forklar, hvorfor resistansen er mindre end når pæren tilsluttes 12V.
c) Forklar hvilket af kredsløbene der kan bruges, og bestem værdien af R når spændingsfaldet over pæren skal være 10,8 V.
d) Vis, at glødetrådens temperatur er 2850 oC ved et spændingsfald på 14,4 V.
e) Lav en graf, der viser glødetrådens temperatur som funktion af pærens effektforbrug.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 2.c i eksamenssættet:

Den gennemsnitseffekt, der skal tilføres kan beregnes som:
P=ΔE/Δt
Vi anvender samme formel som før, så:
P=(m·c·ΔT)/Δt
Hvor:
Δt=1 h=60 min·60 s/min=3600·s

Vi aflæser temperaturstigningen i løbet af første time:
ΔT=(30-13,5)℃=16,5 ℃
Så:
P=(20 kg·4,18 kJ/(kg·℃)·16,5℃)/(3600 s)≈0,38316667·kJ·s^(-1)≈383 W
Den gennemsnitlige nettoeffekt, der skal tilføres er på ca. 383 W. Den effekt, som tilføres af sollyset kan bestemmes som:
P=I·A
Hvor:
I=1000 W/m^2
A=0,4 m·0,5 m=0,2·m^2
Så:... Køb adgang for at læse mere

HTX Fysik A 2009 21. august - Besvarelse af eksamenssæt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til HTX Fysik A 2009 21. august - Besvarelse af eksamenssæt.