Analyse af Homo Faber

Analyse af Homo Faber

Romanen ”Homo Faber – ein Bericht” er skrevet af den berømte, schweiziske forfatter Max Frisch og udkom første gang i 1957. Selvom den har nogle år bag sig, er bogen stadig meget aktuel i kraft af det billede den giver af vor tid.

Opgaven er på dansk, og er skrevet som en større skriftlig opgave i faget tysk.

Indhold:
1: Indledning
2: Handlingen – kort
3: Homo faber – Det tekniske menneske
3.1: Walter Fabers Verdensopfattelse
3.2: Walter Fabers forhold til kvinder og natur

3.3: Walter Fabers udvikling gennem romanen.
4: Hanna Piper
5: Komposition
5.1: Komposition og tid
5.2: Jeg-fortællerens sprog
6: Mytologiske symboler i ”Homo faber”
6.1: Relationer til Ødipus
6.2: Demeter – Kore motivet:
7: Konklusion – hvilket billede ønsker Max Frisch at give af vor tid?
7.1: Romanen i dag
Litteraturliste

Uddrag

Romanen ”Homo Faber – ein Bericht” er skrevet af den berømte, schweiziske forfatter Max Frisch og udkom første gang i 1957. Selvom den har nogle år bag sig, er bogen stadig meget aktuel i kraft af det billede den giver af vor tid. Gennem hovedpersonen Walter Faber giver romanen et kritisk billede af det moderne menneske, i den moderne, teknologiske tidsalder. Romanen har i dag status som en klassiker, og det med rette, da der er utrolig mange temaer og indgangsvinkler at tage fat på. Det er en roman der er forsket i, og skrevet rigtig meget om, og den er blevet gennemanalyseret gentagne gange, hvilket dog ikke skader den, idet den er meget nuanceret. Der er meget at gå i dybden med, og det er svært at begrænse arbejdet med romanen til 15 sider, men jeg har forsøgt at lave en analyse og fortolkning af romanen.

Først og fremmest en karakteristik af de to vigtigste personer, nemlig Walter Faber og Hanna Piper med hovedvægt på Walter Faber, hans verdensopfattelse og udvikling gennem romanen. Herefter vil jeg lave en analyse af romanens komposition og sprog, og se på, hvordan dette understøtter og understreger Walter Fabers verdensbillede, samt hans udvikling. Romanen indeholder desuden mange symboler og hentydninger til den græske mytologi, f.eks. dens relationer til Ødipus-myten, som jeg vil forsøge at gøre rede for. Afslutningsvis vil jeg forsøge at diskutere hvilket billede Max Frisch tegner af vores tid, og om romanen er aktuel i dag.
Citater fra romanen er skrevet med kursiv, henvisning til sidetal står i parentes umiddelbart herefter. Fodnoter henviser til sekundærlitteratur, se litteraturliste bagest... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Homo Faber

[19]
Bedømmelser
 • 21-04-2004
  jeg synes den er god men der er nogle væsentlige mangler. dog også enkelte sprogfejl. men jeg er jo ikke lære så i min teori er den fin.
 • 29-01-2011
  Meget flot opgave. Gode betragtninger. Absolut brugbar. God hjælp til selv at komme videre...
 • 25-02-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  den er god tror jeg da jeg ikke har læst den
 • 10-09-2010
  Kanon opgave, Super gode betragtninger, og en god og gennemarbejdet analyse!