HHX Matematik B 2015 26. maj - Delprøven uden hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HHX 2. år
 • Matematik B
 • 12
 • 4
 • 285
 • PDF

Vejledende besvarelse: HHX Matematik B 2015 26. maj - Delprøven uden hjælpemidler

Her finder du Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne uden hjælpemidler fra eksamenssættet til Matematik B på HHX fra tirsdag den 26. maj 2015.

Studienets kommentar

Du kan også se løsningerne til delprøven med hjælpemidler her HHX Matematik B 2015 26. maj - Delprøven med hjælpemidler.

Indhold

Opgave 1
a) Tegn grafen for en funktion f , der opfylder følgende: definitionsmængden Dm(f)=]-8;5], funktionen er positiv i definitionsmængden, funktionen har globalt maksimum i punktet (2,5), f(0)=3
Opgave 2
a) Bestem forskriften for c, og bestem de samlede omkostninger ved en produktion på 100 stk.
Opgave 3
a) Bestem f'(x) og forklar betydningen af f'(1)=2.
Opgave 4
a) Undersøg, om x=3 er en løsning til ligningen x^2-√(10-2x)=2x
Opgave 5
a) Bestem 75%-fraktilen og bestem hvor stor en andel, der pendler over 40 km om dagen.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 2.a,

Først bestemmes hældningskoefficienten a:
a=(y_2-y_1)/(x_2-x_1 )=(2200-2000)/(60-50)=200/10=20
Vi kan nu delvist opskrive en funktionsforskrift:
c(x)=20x+b ,x>0
Af de opgivne data ser vi, at c(50)=2000. Dette indsættes i forskriften:
2000=20·50+b

b=2000-20·50=2000-1000=1000
Forskriften bliver så:
c(x)=20x+1000 ,x>0
Vi bestemmer nu:
c(100)=... Køb adgang for at læse mere

HHX Matematik B 2015 26. maj - Delprøven uden hjælpemidler

[1]
Bedømmelser
 • 04-04-2017
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Udemærket, men ikke specielt dybdegående