HHX Matematik B 2015 15. december - Delprøven uden hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HHX 2. år
  • Matematik B
  • 12
  • 3
  • 210
  • PDF

Vejledende besvarelse: HHX Matematik B 2015 15. december - Delprøven uden hjælpemidler

Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne uden hjælpemidler fra eksamenssættet i Matematik B på HHX fra 15. december 2015 kan du se her.

Du kan også se løsningerne til delprøven med hjælpemidler her HHX Matematik B 2015 15. december - Delprøven med hjælpemidler.

Indhold

Opgave 1
a) Tegn grafen for en funktion f , der opfylder følgende: Dm(f)=[-4;7[, funktionen har et nulpunkt når x=-2, grafen for f går gennem punktet (0,6), f'(3)=0.
Opgave 2
a) Opstil en lineær model, der beskriver sammenhængen mellem taletidskontoens størrelse y i kr. og brugt taletid x i minutter.
Opgave 3
a) Bestem 90%-fraktilen og forklar betydningen af tallet. Bilag 2 kan benyttes.
Opgave 4: f(x)=-x^4+2x^3+5x^2-8x+10
a) Bestem f'(1)
Opgave 5: d(x)=-0,75x+4500 og s(x)=1,25x+500
a) Bestem ligevægtsmængden og ligevægtsprisen for vare A.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 4 i eksamenssættet.

Funktionen differentieres, hvorefter f'(1) bestemmes:
f^' (x)=-1·4x^3+2·3x^2+5·2x-8 (I)=-4x^3+6x^2+10x-8

f^' (1)=... Køb adgang for at læse mere

HHX Matematik B 2015 15. december - Delprøven uden hjælpemidler

[1]
Bedømmelser
  • 19-04-2016
    Super god hjælp at støtte sig op ad