HHX Matematik A 2015 26. maj - Delprøven uden hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HHX 3. år
  • Matematik A
  • 12
  • 5
  • 402
  • PDF

Vejledende besvarelse: HHX Matematik A 2015 26. maj - Delprøven uden hjælpemidler

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af opgaverne uden hjælpemidler fra eksamen i matematik til Matematik A på HHX, som blev brugt til eksamen tirsdag den 26. maj 2015.

Her finder du løsningerne til delprøven med hjælpemidler HHX Matematik A 2015 26. maj - Delprøven med hjælpemidler.

Indhold

Opgave 1
a) Tegn grafen for en funktion f , der opfylder følgende: Vm(f)=[0;7], f(1)=4, f'(3)=0.
Opgave 2
a) Opstil forskriften for en funktion, der bestemmer værdien af produktionsapparatet x år efter 2012 og bestem, i hvilket år værdien vil være 150000 kr.
Opgave 3
a) Gør rede for, at funktionen f med forskriften f(x)=x^4+3·ln(x) er en løsning til differentialligningen x·f'(x)=4x^4+3.
Opgave 4: f(x)=3x^2-6x+9
a) Bestem den stamfunktion til f, hvis graf går gennem punktet P(2,10).
Opgave 5
a) Bestem en forskrift for GROMK og bestem produktionsmængden, når grænseomkostningerne er 15 (i 1000 kr.).

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 2.a i eksamenssættet

Da produktionsapparatet afskrives lineært, kan vi anvende en lineær model:
f(x)=ax+b
f angiver værdien af produktionsapparatet i tusinde kr.
x angiver antal år efter 2012
b angiver f(0) og har således værdien 475
a angiver hældningskoefficienten. Denne kan tolkes som y-tilvæksten, når x vokser med 1. Vi får da, at a=-25
Den endelige forskrift bliver nu: f(x)=-25x+475
Vi løser nu ligningen f(x)=150
150=-25x+475

25x=475-150

x=... Køb adgang for at læse mere

HHX Matematik A 2015 26. maj - Delprøven uden hjælpemidler

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.