HF Matematik C 7. december 2016 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HF 1. år
  • Matematik C
  • 12
  • 8
  • 1458
  • PDF

HF Matematik C 7. december 2016 - Vejledende besvarelse

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Matematik C på HF. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra 7. december 2016.

Vi har brugt WordMat til at løse opgaverne med hjælpemidler, men du kan bruge et andet CAS-værktøj, fordi løsningerne vil være ens.

Studienets fagredaktør i matematik har besvaret opgaverne i eksamenssættet, så at de kan bruges som inspiration til eksamen.

Indhold

Opgave 1 - Du skal først beregne det beløb, som en person har på sin ungdomskonto efter 4 år. Derefter skal du bestemme den årlige procentvise rente på en anden konto.
Opgave 2 - Her skal du benytte en ligning til at bestemme omløbstiden for dværgplaneten Pluto og middelafstanden til Solen for en anden planet. I det sidste spørgsmål skal du sammenligne to planeter, hvor den ene har en dobbelt så stor middelafstand til Solen som den anden.
Opgave 3 - Denne opgave handler om trekanter. Du skal bestemme vinkel B og længden af AC. Du skal også bestemme længden af medianen i trekanten.
Opgave 4 – Her får du en tabel med oplysninger om danske studerendes årlige udgift til cigaretter. Du skal udfylde tabellen med den årlige udgift til cigaretter for 2013 og indekstallet for 2014.
Opgave 5 - I denne opgave skal du bestemme tallene a og b i en model, som beskriver sammenhængen mellem pigers højde og vægt. Derefter skal du vurdere modellen ud fra en specifik situation.
Opgave 6 - En model viser udviklingen i salget af teaterbilletter i Danmark. Du skal benytte modellen til at bestemme året, hvor det årlige antal solgte teaterbilletter kom ned under 2 millioner. Du skal også forklare betydningen af konstanterne i modellen.
Opgave 7 - Opgaven handler om rumgeometri. Du skal bestemme længden af diagonalen i en kasse.
Opgave 8 - Her skal du arbejde med boksplot. Du skal først bestemme kvartilsættet for fordelingen af pigers højde. Derefter skal du sammenligne pigernes boksplot med et boksplot for drenge.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 5.b i eksamenssættet.

Vi definerer forskriften for modellen y som funktion af x:
f(x)≔0,25x-10
Vi bestemmer pigens vægt ved en højde på 90 cm ved at bestemme f(90):
f(90)=12,5
Vi bestemmer pigens vægt ved en højde på 137 cm ved at bestemme f(137):
f(137)=24,25
Vi kommenterer modellen:
Sammenligner vi det faktiske tal for pigens vægt ved en højde på 90 cm på 12,6 kg med modellens på 12,5 kg, står det klart, at modellen er relativt pålidelig med hensyn til at forudsige pigens vægt ved en bestemt højde. Bevæger vi os videre og sammenligner det faktiske tal for pigens vægt ved en højde på 137 cm på 28,0 kg med modellens på 24,25 kg, indser vi, at modellen ved en større højde er blevet mere upålidelig. Vi kan umiddelbart konkludere, at modellen ved mindre højder er... Køb adgang for at læse mere

HF Matematik C 7. december 2016 - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.