HF Matematik C 31. maj 2016 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HF 1. år
  • Matematik C
  • 12
  • 10
  • 955
  • PDF

HF Matematik C 31. maj 2016 - Vejledende besvarelse

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Matematik C på HF. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra 31. maj 2016.

Indhold

Opgave 1
a) Hvor stort et beløb står der på kontoen efter 12 år?
b) Hvor mange år går der i alt, inden beløbet på kontoen er blevet fordoblet?
Opgave 2
a) Udfyld ved hjælp af histogrammet en tabel som nedenstående (brug gerne bilaget). Bestem middeltallet for løbetiderne.
b) Bestem den øvre kvartil (brug gerne bilaget), og gør rede for, hvad dette tal fortæller om løbetiderne.
Opgave 3
a) Bestem indekstallet for 2010, og bestem grundlønnen for 2015.
Opgave 4
a) Hvor meget vejer en elefant, hvis dens ekskrement har en diameter på 12 cm?
b) Undersøg ved hjælp af ovenstående formel, om safari-guiden har ret.
Opgave 5
a) Opstil en formel til at beregne den samlede pris y kr. for et tæppe på x m^2.
b) Hvor mange m^2 tæppe kan man få leveret for 2600 kr.?
c) Hvor mange m^2 tæppe skal man købe, for at firma B er det billigste?
Opgave 6
a) Benyt figurens oplysninger til at bestemme tallene a og b. Hvor mange procent vokser medicinudgifterne pr. år i perioden 2007-2014 ifølge modellen?
b) I hvilket år vil medicinudgifterne passere 13,2 mia. kr., hvis denne udvikling fortsætter?
Opgave 7
a) Bestem hypotenusen i trekant ABC, og bestem vinkel C i trekant ABC.
b) Bestem vinkel C i trekant ACE, og bestem længden af siden AE.
c) Bestem arealet af Cairo-flisen ABCDE.

Uddrag

Her kan du se et uddrag af opgave 3.a:

Vi lader i angive indekstal og g angive grundløn kr. Vi definerer kendte størrelser:
g_2005≔30000
g_2010≔36780
i_2005≔100
i_2015≔136,2
Vi løser så:
g_2005/i_2005 =g_2010/i_2010
⇕ Ligningen løses for i_2010 vha. CAS-værktøjet WordMat.
i_2010=122,6

Vi løser også:
g_2005/i_2005 =g_2015/i_2015
⇕ Ligningen løses for g_2015 vha. CAS-værktøjet WordMat.
g_2015=... Køb adgang for at læse mere

HF Matematik C 31. maj 2016 - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.